fbpx

Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit vragen in het Vlaams Parlement aandacht voor de bescherming en versterking van LGBTQI+-rechten in de Europese Unie. Dat doen ze aan de hand van een resolutie in de Commissie Buitenlands Beleid. Dit naar aanleiding van IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op dinsdag 17 mei. Initiatiefnemers Emmily Talpe, Paul Van Miert, Orry Van de Wauwer, Stijn Bex en Annick Lambrecht vragen concrete maatregelen op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de LGBTQI+-gemeenschap te steunen in hun legitieme strijd voor gelijke rechten.

Op 12 mei 2022 heeft ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe) de jaarlijkse Rainbow Europe Map en Index gepubliceerd. Terwijl België na vier jaar op de tweede plaats dit jaar op de derde plaats staat, bengelt Polen voor het derde jaar op rij helemaal onderaan en scoort het land het slechtst van alle Europese lidstaten. Dit toont aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen de lidstaten onderling en dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer de Europese Unie kan worden uitgeroepen tot een effectieve LGBTQI+-vrijheidszone, wat het Europees Parlement wel verklaarde op 11 maart 2021. Het is dan ook van groot belang om de rechten en vrijheden van de LGBTQI+-gemeenschap, zowel binnen als buiten Europa, te beschermen.

De Europese Commissie kondigde op 11 november 2020 haar Europese strategie voor degelijkheid van LGBTQI+-personen voor 2020-2025 aan. Daarin erkent de Unie expliciet dat discriminatie van LGBTQI+-personen nog steeds voorkomt in de hele EU én streeft ze ernaar om een Unie van gelijkheid op te bouwen via een reeks van concrete maatregelen. De recente aanvallen op de LGBTQI+-gemeenschap in Polen, Hongarije, Italië, Bulgarije,… tonen aan dat het meer dan ooit cruciaal is dat de Europese Commissie effectief en prioritair uitvoering geeft aan deze strategie.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

“Ik ben zeer bezorgd over de gelijke rechten voor LGBTQI+-personen in Europa”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “Zij hebben de voorbije decennia gestreden om hun rechten op te bouwen. Helaas zien we de laatste jaren dat sommige Europese landen achterblijven of de klok zelfs terugdraaien. Dat mogen we niet laten gebeuren. We mogen geen compromis sluiten op het vlak van onze grondrechten en waarden. In dit Europa van de 21ste eeuw moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit,… We vragen de Europese Commissie dan ook om niet te talmen met de uitvoering van de Europese strategie voor gelijkheid en non-discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap. Concrete acties zijn dringend nodig.”

Internationale voortrekkersrol

“Vlaanderen heeft altijd een internationale voortrekkersrol vervuld op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en gelijke kansen en rechten voor LGBTQI+-personen, maar de strijd is verre van gestreden”, zegt Paul Van Miert (N-VA). “Met deze resolutie maken we nog eens duidelijk dat we LGBTQI+-rechten beschouwen als grondrechten: fundamenteel en universeel. We veroordelen niet alleen alle vormen van geweld tegen LGBTQI+-personen, maar ook het tolereren van die schendingen van hun rechten en vrijheden.”

Extra aandacht voor intersekse personen

“Vlaanderen is altijd een voortrekker geweest op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s, trans- en intersekse personen. Het is onze plicht om die boodschap ook internationaal uit te dragen. Toch moeten we onze rechten ook in eigen land nooit als vanzelfsprekend beschouwen. België is een plaats gezakt op de ILGA Rainbow Index in vergelijking met de vorige jaren. Vooral wat de rechten van intersekse personen betreft, moet ons beleid dringend een versnelling hoger schakelen”, legt Orry Van de Wauwer (CD&V) uit.

LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten

“Ook in 2022 moeten we blijven opkomen voor LGBTQI+-rechten. Ons land was altijd al een voortrekker, maar die titel moeten we blijven verdienen. We kunnen niet tevreden zijn zolang er in EU-lidstaten als Polen of Hongarije, maar ook buiten de EU, stilstand of achteruitgang is. Met dit initiatief roepen we alle Europese lidstaten op om meer te doen. Want LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten”, aldus Stijn Bex (Groen). 

“Iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. We zien overal in Europa dat hele gemeenschappen opnieuw worden uitgesloten. De rechten voor LGBTQI+ moeten we daarom blijven beschermen en versterken. Sommigen denken dat dit niet meer nodig is; ik nodig ze uit om Polen en Hongarije te bezoeken. Daar zie je dat deze rechten nooit volledig verworven zijn. Ook in België mogen we dan wel op juridisch vlak grote stappen gezet hebben, op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en mentaal welzijn van de regenbooggemeenschap hebben we nog een lange weg af te leggen. We moeten hiervoor samen blijven strijden, want enkel samen kunnen we elkaar veiligheid en welzijn garanderen. In Europa, in België. In het onderwijs, de sporthallen en op café. Overal”, zegt Annick Lambrecht (Vooruit).

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond Diversiteit & Gelijke kansen en (internationale) LGBTQI+-rechten en mensenrechten!


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *