fbpx

Cultuur verbindt en verrijkt onze samenleving. Daarom streef ik naar een Vlaams cultuurbeleid dat toegankelijk is voor iedereen en waarin zowel amateur- als professionele kunstenaars volop kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen

Daarom hebben we het Kunstendecreet deze legislatuur een upgrade gegeven én extra middelen voorzien – zowel voor werkingsmiddelen voor grote organisaties als voor projectsubsidies voor startende kunstenaars.

Het cultuurbeleid moet ook bijdragen aan de culturele economie van Vlaanderen. Kunstenaars en culturele organisaties moeten de kans krijgen om te ondernemen en hun creatief werk op de markt te brengen. Daarom zet ik in op de ontwikkeling van culturele infrastructuur die beantwoordt aan zowel de noden van de kunstenaars als aan de behoeften van het publiek.

Cultuur is meer dan Kunsten alleen. Cultuur is ook het hele sociaal-culturele verenigingsleven. Deze organisaties en hun mensen zijn de krachten in onze samenleving die mee zorgen voor evoluties. Die maatschappelijke tendensen en uitdagingen capteren en zoeken naar antwoorden daarop, gekoppeld aan manieren om iedereen hieraan te laten deelnemen. Die veranderingen mogelijk maken en begeleiden, en dat voor alle bevolkingsgroepen.