fbpx

Op donderdag 21 maart hadden parlementsleden van de Agenda2030-groep een ontmoeting met UNAIDS director Winnie Byanyiama. Zij bespraken de strijd tegen de hiv-epidemie, zowel in België als elders in de wereld.

UNAIDS is het VN-programma dat instaat voor de wereldwijde coördinatie van de strijd tegen de hiv/aidsepidemie. België draagt hier mee toe bij, en brengt met de Agenda2030-groep parlementsleden van verschillende fracties samen om hun werkzaamheden rond o.a. de strijd tegen hiv te organiseren, als een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030.

Ontmoeting met UNAIDS director Winnie Byanyima

Winnie Byanyiama is naast executive director van UNAIDS ook deputy Secretary General van de Verenigde Naties. De Agenda 2030-parlementsleden discussieerden met haar over de inspanningen van België in het behalen van de UNAIDS 2030 goals in de strijd tegen hiv. België zit op koers om de UNAIDS Goals 95-95-95 tegen 2030 te bereiken. Deze houden in dat 95% van de personen die leven met hiv weten dat zij geïnfecteerd zijn. Dat 95% van deze groep ook in een medische behandeling en opvolging zitten. En dat 95% van die laatste groep een virale lading van het virus heeft die zodanig laag is dat deze persoon hiv niet meer kan overdragen.

Preventieve medicatie PrEP

Daarnaast is preventie van de verdere verspreiding van het hiv-virus cruciaal in de strijd tegen de hiv-epidemie. Met de preventieve PrEP-medicatie zijn er grote stappen gezet, ook in België. Er bestaan echter nog te veel drempels voor de toegang tot deze medicatie. De Senaat keurde recent nog unaniem een resolutie van Orry Van de Wauwer (cd&v) goed, met voorstellen tot het wegnemen van deze drempels. Ook vraagt deze resolutie aandacht voor doelgroepen die moeilijk bereikt worden.

Cruciale doelgroepen

Senator Van de Wauwer wilde van mevrouw Byaniama weten welke suggesties UNAIDS en de Wereld Gezondheidsorganisatie hadden om specifiek de doelgroepen in België te bereiken die een groter risico lopen om een hiv-besmetting op te lopen, maar vandaag nog te weinig bereikt worden. Dit zijn vooral heteroseksuele vrouwen van Sub-Saharaanse Afrikaanse afkomst. Van de Wauwer stelde voor om in de communicatie rekening te houden met cultuursensitieve verschillen, en om community health workers in te zetten om de drempel tot toegang tot informatie en (preventieve) verzorging te verkleinen. Mevrouw Byaniama bevestigde deze aanpak, en wees op het belang van het centraal stellen van de gemeenschappen en de zorg van binnen de gemeenschap zelf te organiseren.

Going Beyond: ending the hiv epidemic by 2030

Diezelfde voormiddag sprak Van de Wauwer ook nog in een panelgesprek van Gilead, Going Beyond: ending the hiv epidemic by 2030. Hij lichtte er het Belgische en Vlaamse hiv-beleid toe.

Lees hier meer over initiatieven van Orry op vlak van Diversiteit & Gelijke Kansen en op vlak van Buitenlands Beleid & Mensenrechten.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *