fbpx

Woensdag 20 maart 2024 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe Gelijke Kansendecreet goed. “Dit decreet zorgt voor een sterkere waarborg van de gelijke kansen van iedereen, ongeacht ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur,…” zegt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v).

Het nieuwe decreet is een update van het bestaande Vlaamse Gelijke Kansendecreet. Een belangrijke vernieuwing betreft dat het Vlaamse gelijkekansenbeleid tevens prioritair acties zal ondernemen op het vlak van digitale inclusie. “In een samenleving die in sneltempo gedigitaliseerd is, is dergelijke toevoeging absoluut op zijn plaats. En die digitalisering zal verder gaan.  Maar dat houdt dus ook het risico in dat bepaalde mensen van de samenleving dreigen uitgesloten te geraken omdat ze niet direct mee zijn met alles wat digitaal is. Dat dit aspect meer aandacht krijgt vanuit het gelijkekansenbeleid is een belangrijke stap” zegt Van de Wauwer.

Samenwerking met partnerorganisaties

Een ander belangrijk aspect betreft de samenwerking met partnerorganisaties.  Het belang daarvan kan niet genoeg beklemtoond worden. Want zonder partners, zonder de medewerking en de inzet van partners op het veld, zal een gelijkekansenbeleid niet de kracht hebben die het moet hebben.

Ook om de lokale besturen te ondersteunen kan een partnerorganisatie erkend worden.  “Men kan als hogere overheid dan wel de beste plannen bedenken, uiteindelijk moeten ze altijd tot bij de mensen geraken, moeten ze een vertaling krijgen op het terrein. En dan komt men uiteindelijk altijd bij de lokale besturen en middenveldorganisaties terecht.”

Toegankelijkheid

Verder voorziet het decreet ook in de erkenning van deskundigen toegankelijkheid.  Een paar jaar geleden werd de toegankelijkheidsverordening nog geëvalueerd in het Vlaams Parlement. Die evaluatie schetste niet bepaald een rooskleurig beeld van hoe het met de toegankelijkheid is gesteld. Deze evaluatie was ook de aanleiding tot de goedkeuring van een uitgebreide resolutie inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen. Eerder nam Orry Van de Wauwer ook al initiatieven rond een betere toegankelijkheid van personen met een beperking in het algemeen en een verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het bijzonder.

Intersekse personen

Een laatste belangrijke vernieuwing is de opname van het kenmerk “gezinsverantwoordelijkheden”.  Discriminatie op het vlak van het aanvragen van adoptieverlof, pleegouderverlof, zorgkrediet,… is dus duidelijk verboden.  Er wordt ook opgenomen dat een minder gunstige behandeling op grond van geslachtsverandering of seksekenmerken wordt gelijkgesteld met een minder gunstige behandeling op grond van geslacht.  Hiermee wordt een belangrijke stap vooruit gezet.  Het is immers van belang dat intersekse personen beschermd worden tegen elke vorm van discriminatie die voortkomt uit het feit dat ze die intersekseconditie hebben. Van de Wauwer stelde deze opname in het Gelijke Kansendecreet al voor in 2020 aan de toenmalige minister van Gelijke Kansen, die toen beloofde dit op te nemen in deze update van het Gelijke Kansendecreet.

Hogere schadevergoedingen als stok achter de deur

Regelgeving kan enkel optimaal functioneren als er ook een behoorlijke stok achter de deur is.  Het is daarom goed dat het nieuwe decreet voorziet in een verhoging van de schadevergoedingen. De bestaande bedragen van 650 euro (minimum) en 1.300 euro (maximum) worden verdrievoudigd tot respectievelijk 1.950 euro en 3.900 euro. Daarmee wordt een belangrijke stap vooruit gezet want de voorziene bedragen konden maar moeilijk als een afschrikking beschouwd worden. 

Een sterkere waarborg van de gelijke kansen van iedereen

Het gelijkekansenbeleid wordt met dit ontwerp wel degelijk gevoelig aangescherpt.  En met die aanscherping komt deze meerderheid ook tegemoet aan de in het regeerakkoord opgenomen engagement dat wij als overheid een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het creëren van gelijke kansen voor alle burgers zodat iedereen op een volwaardige manier kan participeren aan de samenleving” besluit Van de Wauwer.

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond Diversiteit & Gelijke Kansen of rond Mensenrechten.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *