fbpx

26 oktober is het #IntersexAwarenessDay. Intersekse personen of personen geboren met een variatie in de geslachtskenmerken worden in ons land dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen op vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Toch is dit geen kleine groep. Elke dag worden in ons land vijf kinderen geboren met een variatie in de geslachtskenmerken. CD&V wil met een 6-puntenplan maatregelen treffen die de integriteit en rechten van interseksepersonen waarborgen. Vanuit zowel het Vlaams als het federaal niveau trekt de partij ten strijde tegen stigmatisering en discriminatie van interseksepersonen.

Interseksevariatie is een natuurlijk en veel voorkomend fenomeen. Naar schatting 1,7 procent van de bevolking heeft interseksekenmerken. Dat betekent dat mensen worden geboren met inwendige en uitwendige geslachtskenmerken die niet voldoen aan wat men “typisch mannelijk” versus “typisch vrouwelijk” acht. Soms is dit reeds bij de geboorte zichtbaar, in andere gevallen worden interseksekenmerken pas duidelijk in de puberteit. In de grote meerderheid van de gevallen zijn er absoluut geen gezondheidsrisico’s verbonden aan intersekse variatie. Desalniettemin krijgen personen met interseksekenmerken te maken met grote uitdagingen op het vlak van welzijn. Dit als gevolg van stigma, discriminatie en schendingen van de fysieke integriteit.

Die uitdagingen zijn grotendeels het gevolg van gebrek aan kennis bij het grote publiek én bij zorgverleners” zegt Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer, die dit probleem op Vlaams niveau wil aanpakken en hierover een conceptnota indiende in het Vlaams parlement.

Op alle niveaus maatregelen nemen voor intersekse personen

Al in februari bracht toenmalig federaal Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle verenigingen, academici en politici samen voor een colloquium rond interseksepersonen met als doelstelling personen met interseksekenmerken uit de taboesfeer te halen. Ook lanceerde de minister een brochure: “In samenwerking met verenigingen en interseksepersonen ontwikkelden we de brochure ‘Binnenste buiten’. Daarmee willen we informatie geven aan  ouders en iedereen die vragen heeft over het thema. Vanaf hun geboorte zijn interseksepersonen het slachtoffer van onwetendheid, stereotypen en discriminatie. Door het uit de taboesfeer te halen, willen we dat veranderen.

Steun intersekse personen op #IntersexAwarenessDay, deel #withintersex op je sociale media!

Hoorzittingen in de Kamer

Dinsdag 9 juni startte in de Kamer tevens een reeks van drie wekelijkse hoorzittingen over dit thema in de Commissie Gezondheidszorg. Kamerlid Els Van Hoof (CD&V): “Ik hoop in deze hoorzittingen met de experts te bekijken hoe we verder het taboe rond interseksepersonen kunnen doorbreken bij ouders en kinderen door . Net als de zorgverleners moeten zij beseffen dat interseksekenmerken hebben iets normaal is, en dat kinderen met interseksekenmerken een gezond en gelukkig leven moeten kunnen leiden. Het is alleszins positief dat de rechten en de fysieke integriteit van interseksepersonen hiermee op de politieke agenda komt, en dit op verschillende niveaus van de besluitvoering.

Vlaamse maatregelen om rechten te waarborgen

Naar aanleiding van de hoorzittingen en het eerder georganiseerde colloquium stelt Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer 6 maatregelen voor die de strijd aangaan met stigmatisering en discriminatie van interseksepersonen op Vlaams niveau.

Ook op Vlaams niveau moeten concrete stappen genomen worden. Daarom kom ik met zes beleidspunten. Die beleidspunten gaan uit van het perspectief van de betrokken personen zelf, in het bijzonder bij kinderen. Te vaak kiest men bijvoorbeeld voor ingrepen ‘in het belang van het kind’, zonder dat de juiste informatie voor de ouders over kinderen met binaire geslachtskenmerken voorhanden is.”

Als eerstvolgende stap wil het parlementslid interseksekenmerken laten opnemen als discriminatiekenmerk. “Dat betekent dat je niet gediscrimineerd kan worden omdat je een interseksekenmerk hebt.”

6 beleidspunten:

  1. Onderbouwde, multidisciplinaire zorgpaden vertrekkende vanuit het kindperspectief
  2. Opleiding en sensibilisering van medische en niet-medische zorgverstrekkers
  3. Informatievoorziening voor personen met een interseksevariatie en hun naasten
  4. Maatschappelijke sensibilisering en neutrale informatievoorziening rond interseksevariatie
  5. Ondersteuning van lotgenotenverenigingen en belangengroepen
  6. Bescherming van de integriteit en bestrijding van discriminatie van personen met interseksekenmerken

Lees hier de volledige nota die moet leiden tot nieuwe Vlaamse regelgeving rond de bescherming van de fysieke integriteit en de bevordering van het welzijn en de gelijke kansen van intersekse personen.

Wil je weten waarom Orry diversiteit & gelijke kansen en mensenrechten belangrijk vindt? Klik dan op de links!


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *