fbpx

Vandaag 17 mei, IDAHOT, geven de politiek en levensbeschouwingen samen een signaal tegen LGBT-discriminatie. In Vlaanderen krijgt één op twee ’LGBTQI+’ers te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Dat is onaanvaardbaar. Daarom namen CD&V, N-VA, Open Vld, Vooruit en Groen gezamenlijk het initiatief om op IDAHOT samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen een sterk signaal de wereld in te sturen.

“We veroordelen elke vorm van intimidatie, discriminatie en geweld op basis van iemands seksuele oriëntatie. Iedere mens is gelijkwaardig. Punt.” Politici maar ook vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk, de protestants-evangelische eredienst, de Anglicaanse kerk, de Orthodoxe kerk, de Israëlitische eredienst, de Islamitische eredienst, de Boeddhistische Unie en de vrijzinnig humanisten brengen die boodschap vandaag luid en duidelijk.  

Bang voor geweld

In 2021 durft meer dan zestig procent van de holebi’s en transpersonen zichzelf niet te zijn in publieke ruimtes uit angst om bedreigd te worden. Daarom vermijdt één op drie holebi’s bepaalde plaatsen. Twee op drie holebi’s zijn bang om hand in hand met hun geliefde op straat te lopen, uit angst voor verbaal of fysiek geweld. Na de dood van David Polfliet, drong CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer er bij minister van Gelijke Kansen Bart Somers nog op aan om verder beleid te voeren dat er voor zorgt dat niemand in angst moet leven, omwille van je genderidentiteit of geaardheid. Uit onderzoek van o.a. de Universiteit Gent, blijkt dat één op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn.

Over partijgrenzen heen

De politieke fracties in het Vlaams Parlement, de religies en de levensbeschouwingen vonden het daarom belangrijk om de Interlevensbeschouwelijke Dialoog opnieuw op te starten. De gesprekken in de luwte bleken meteen constructief en productief. Daarom benadrukken we vandaag samen dat elke mens gelijkwaardig is en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit niet getolereerd wordt. We verwijzen samen naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als leidraad en naar het Charter dat de verschillende erkende erediensten en de vrijzinnige levensbeschouwing op 2 juni 2017 ondertekenden tot tevredenheid van de toenmalige Vlaamse Regering onder leiding van toenmalig Minister-President Geert Bourgeois.

Daarin wordt de dialoog met de overheid herbevestigd en staat o.a. het respect voor de vrije partnerkeuze. “We doen ook een appel op iedere levensbeschouwing, om met respect voor de eigenheid van iedere religie, het thema onder de aandacht te brengen,” zeggen de politici. “Zo vragen we dat de geloofs­gemeenschappen zich engageren om ook als veilige haven te fungeren waar mensen van de LGTBQI+-gemeenschap en zoekende jongeren terechtkunnen. Zij kunnen zelf het gesprek met hen aangaan, binnen hun eigen levensbeschouwelijke referentie, maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.”

Over de levensbeschouwingen heen

“Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de politiek en de levensbeschouwingen open te houden en mekaar op regelmatige basis te zien. In de luwte met mekaar praten over moeilijke onderwerpen, brengt inzicht en beter wederzijds begrip,” besluiten alle vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen.

Steun van CD&V-fractie in het Vlaams parlement

“CD&V staat voor een Vlaanderen waarin geen plaats is voor geweld of discriminatie tegen holebi’s. Voor ons is het een bijzonder sterk signaal dat we vandaag, op de Dag tegen Homofobie en Transfobie, die boodschap kunnen uitdragen over de partijgrenzen en over geloofsgemeenschappen heen. De dialoog tussen de politiek en de verschillende levensbeschouwingen is voor CD&V belangrijk om te komen tot wederzijds respect en begrip, zeker wanneer het gaat over zo een belangrijk thema als holebirechten,” zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Orry Van de Wauwer.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *