fbpx

Orry Van de Wauwer (CD&V) breekt lans voor meer projectmiddelen sociaal-cultureel werk

Artikel van DeFederatie.org van 26 januari 2021 Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet jaarlijks de mogelijkheid om projectsubsidies toe te kennen aan organisaties die inzetten op de laborol of op een maatschappelijke prioriteit. Dit jaar besliste de Vlaamse regering dat die maatschappelijke prioriteit, in het kader van de coronacrisis, digitalisering zal Lees meer…