fbpx

Donderdag 9 december debatteerde Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer met minister van Cultuur Jambon over de coronamaatregelen voor de cultuursector. Jambon hoopt de regels snel weer te versoepelen, na anderhalve week geflipflop. “Geen jojobeleid voor de cultuursector, wel duidelijkheid”, is de oproep vanuit CD&V. “Werk met duidelijke regels, afhankelijk van de infrastructuur van de theaterzalen, in plaats van het generieke maximum van 200 personen”.

26 november: wat met repetities amateurgezelschappen?

Het Overlegcomité van 26/11 besliste tot het “winterpakket” aan maatregelen. In het KB stond dat private bijeenkomsten binnen verboden zijn, met uitzondering van huwelijksfeesten en begrafenissen. Deze bepaling gold niet voor bijeenkomsten in de private woonst en toeristische logies met 15 personen en sportieve activiteiten. Publieke binnen evenementen zijn alleen zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker. Deze bepalingen leken in te houden dat verenigingen niet binnen kunnen samenkomen, tenzij in privésfeer. Koren of amateurtheatergezelschappen konden dus niet repeteren in de normale repetitieruimten, maar wel bij iemands thuis, en konden wel optreden voor publiek. Repeteren in repetitieruimtes konden dan weer wel indien deze publiek zouden zijn.

Geflipflop van Jambon: versoepeling, sluiting, halfslachtige maatregelen

Minister van Cultuur Jambon stuurde op woensdag 1 december een brief naar premier De Croo, samen met zijn collega-ministers uit de andere deelstaten, met de vraag deze repetities terug mogelijk te maken. Hij kreeg hiervoor steun vanuit CD&V. Een dag later riep Jan Jambon, in hoedanigheid van minister-president van de Vlaamse regering, dan weer op om alle indooractiviteiten in de event- en cultuursector te verbieden. Finaal besloot het vervroegd bijeengekomen Overlegcomité dat binnenvoorstellingen nog konden, met een generieke maximumaanwezigheid van publiek van 200 personen. Een lokale parochiezaal of sterk uitgerust operatheater met een capaciteit van 2.000 personen: dat maakt geen verschil.

Debat in parlement, nog meer geflipflop en oproep tot volledige versoepeling

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) ging hierover in debat met minister Jambon. “Eerlijk, minister-president, uw oproep tot volledige sluiting en uiteindelijk de maximum 200 toeschouwers, ongeacht de zaal, stelt me echt teleur. Voor alle duidelijkheid: striktere maatregelen zijn nodig, we moeten onze zorg ontlasten. Daar is geen twijfel over. Maar neem dan wel extra maatregelen die werken en impact hebben, geen symboolmaatregelen. Maximum 200 personen voor een indoorvoorstelling, zonder te kijken naar de capaciteit en infrastructuur van een zaal, is symboliek. Met het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) en – Event Model (CERM) bestaan er modellen die beter zouden zijn, en waardoor de cultuursector veilig open zou kunnen blijven. Maak daar gebruik van”.

Vervolgens verklaarde minister Jambon dat hij na het eerstvolgende Overlegcomité hoopt om de cultuursector terug volledig te openen. Nog meer geflipflop. Hier zit de sector niet op te wachten, aldus Van de Wauwer.

Geen jojobeleid, wel duidelijkheid!

“De sector wil geen jojobeleid, wel duidelijkheid! Werk met onderbouwde maatregelen. Voer die coronabarometer, waar federaal parlementslid Nawal Farih al lang voor pleit, in. Dat geeft duidelijkheid aan de cultuursector.” CD&V roept dus niet op om zomaar te versoepelen, maar wel om duidelijk, onderbouwde regels te hanteren.

Zie hier het nieuwsbericht dat BELGA verspreidde na de commissiezitting:

Coronavirus – Jambon pleit op volgend Overlegcomité voor heropening cultuur- en evenementensector

Vlaams minister-president Jan Jambon wil er op het volgende Overlegcomité op 22 december voor pleiten om de bestaande beperkingen voor de cultuur- en evenementensector opnieuw op te heffen. Dat heeft Jambon donderdag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Orry Van de Wauwer (CD&V), Elisabeth Meuleman (Groen) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

Even terug naar vorige week woensdag. Toen drong Vlaams minister-president Jan Jambon aan op een vervroegd Overlegcomité en pleitte hij voor een tijdelijke beperking van de recreatieve binnenactiviteiten om op die manier de druk van de vierde coronagolf op de zorgsector te verlichten. Twee dagen later besliste het Overlegcomité om binnenactiveiten met meer dan 200 toeschouwers te verbied en. 

Die ingreep botste meteen op forse kritiek vanuit de cultuur- en evenementensector. Maar ook binnen de Vlaamse meerderheid is er kritiek. “Ik ben samen met de cultuursector ontgoocheld”, stelde CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer. Volgens hem werd de cultuursector onvoldoende gehoord bij het nemen van de maatregel. 

Van de Wauwer begrijpt ook niet waarom er gewerkt wordt met een “generieke beperking” van 200 mensen.  Ook anderen, onder wie Stephanie D’Hose van coalitiepartner Open Vld, betreuren dat er gewerkt wordt met een “arbitrair” cijfer van 200 mensen. Waarom niet meer op maat en in functie van de zaalcapaciteit werken? En waarom wordt er niet gewerkt met de eerder ontwikkelde modellen (CERM/CIRM)?
Volgens minister-president Jambon is de lat van 200 personen er gekomen op basis van het advies van de GEMS-expertengroep en was dat voor hem “absoluut aanvaardbaar”.  Werken met de CERM/CIRM-protocollen kan volgens Jambon niet. “We kunnen dat niet volgens de huidige pandemiewet. Die loopt, als ze niet opnieuw verlengd wordt, tot eind januari. We kunnen die deelstatelijke protocollen niet toepassen”, aldus Jambon.

Volgens CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer klopt dat niet. “De protocollen CIRM en CERM zijn perfect mogelijk onder de pandemiewet”, zegt hij in een reactie aan Belga.  “In het eerste koninklijk besluit met maatregelen genomen die vallen onder de pandemiewet van 28 oktober 2021 was het toepassen van die veiligheidsprotocollen wel degelijk voorzien. Wel werd op het Overlegcomité op 17 november beslist om de veiligheidsprotocollen niet toe te laten”, legt de CD&V’er uit. Hij pleit ervoor om die protocollen te gebruiken in plaats van de generieke limiet van 200 personen.

Jambon hoopt intussen dat de cultuur- en evenementensector snel opnieuw kunnen openen zonder de huidige beperkingen. “Ik heb vorige week een korte, maar stevige maatregel voorgesteld om de druk op de zorg naar beneden te krijgen. Mijn insteek voor het volgende Overlegcomité zal zijn dat die korte periode achter de rug is en dat de recreatieve sector opnieuw kan opengaan”, aldus Jambon.  

Het debat in de commissie verliep bij momenten behoorlijk bitsig. Vooral tussen coalitiepartners N-VA en CD&V vlogen de verwijten vrolijk over en weer. Dat Orry Van de Wauwer (CD&V) de maatregelen onder vuur nam, kon voor Marius Meremans (N-VA) niet door de beugel. Hij noemt de houding van CD&V “schizofreen”, met name omdat het volgens hem net federaal CD&V-minister Annelies Verlinden is die Vlaanderen opzadelt met “onduidelijke kb’s”. “De shit is altijd voor Vlaanderen”, aldus Meremans. Het antwoord van Van de Wauwer was niet minder scherp: “Ik vind het ironisch dat u mij schizofrenie verwijt na het geflipflop van uw fractie de laatste tijd.

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.

Lees hier meer over de Coronasteun van de Vlaamse regering voor de cultuursector.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *