fbpx

We keken er lang naar uit: een vaccin tegen het coronavirus. In de hoop dat we ons ‘normale’ leven kunnen hernemen. De vaccinatiestrategie loopt ondertussen volop, met 94 centra in Vlaanderen. De cultuursector stuurde deze week een open brief uit, uit ongenoegen met het inzetten van culturele centra als vaccinatiecentrum. Welke rol spelen cultuurcentra binnen de vaccinatiestrategie, en is het ongenoegen van de cultuursector terecht?

Daarover werd deze week gedebatteerd in het Vlaams parlement, na de open brief van de cultuursector. Daarin stellen 200 cultuurwerkers en -instellingen dat ze verbouwereerd zijn dat cultuurcentra worden ingezet als vaccinatiecentrum. Hierdoor moet er opnieuw met voorstellingen worden geschoven. Volgens de crisiscel Cultuur is perspectief voor de sector dringend nodig.

Vaccinaties bieden perspectief

Ik heb begrip voor de brief en noodkreet van de cultuursector. Zij sloten als eerste de deuren en zijn zwaar getroffen, ondanks de vele steun die de overheden voorzien hebben. Toch valt het te verdedigen dat ook culturele centra worden ingezet als vaccinatiecentrum. Een zo snel mogelijke vaccinatie is immers de enige garantie op perspectief en heropening van de cultuursector. Het gaat overigens maar om vijf culturele centra en zeven gemeenschapscentra op een totaal van 94 vaccinatiecentra. De cultuursector wordt hier dus zeker niet geviseerd. Zo draagt ook de sportsector bij in de vaccinatiestrategie: een kwart (25) van alle vaccinatiecentra zal in een sportcentrum gehuisvest zijn.

Solidariteit tussen sectoren en gemeenten

Binnen de vaccinatiestrategie spelen samenwerking en solidariteit een grote rol. Tussen verschillende sectoren, maar ook tussen gemeenten. Als er in een gemeente bijvoorbeeld een cultuur- of sportcentrum ingezet wordt als vaccinatiecentrum, kan er bij de buurgemeenten of nabij gelegen gemeenten in deze eerstelijnszone gezocht worden naar alternatieve locaties om het cultuuraanbod op te vangen. Ook kan er gekeken worden naar alternatieve locaties binnen de gemeente, eventueel in openlucht.

Cultuurcentra binnen vaccinatiestrategie

De culturele centra kunnen dus een belangrijke rol spelen binnen de vaccinatiestrategie. En zo bijdragen aan perspectief op een ‘normaal’ leven. De vaccinatiestrategie vergt een moeilijke oefening en samenwerking tussen de verschillende overheden in ons land. Ook de lokale besturen gaan hier verstandig mee aan de slag, en maken de nodige afwegingen. Hier moeten we ook vertrouwen in hebben. Zo zal geen enkele burgemeester met veel plezier een cultuur- of sportcentrum inzetten. Maar een snelle vaccinatie van de hele bevolking is vandaag cruciaal. Door een goede spreiding over verschillende vormen van locaties, kunnen alle sectoren hier mee aan bijdragen!

Bekijk hier mijn tussenkomst in dit debat in het Vlaams parlement:

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *