fbpx

Zowel de Vlaamse als de federale overheid voorziet heel wat maatregelen om de cultuursector door de coronacrisis te loodsen. De cultuursector is zwaar getroffen, zeker ook individuele cultuurwerkers. Wie van hen de mazen van het net aan bestaande steunmaatregelen valt, kan binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1500 euro aanvragen. Cultuurorganisaties die al ondersteund worden door de Vlaamse overheid, kunnen ook een subsidie aanvragen om de coronaschade te compenseren. Verder krijgen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en vzw Hefboom bijkomende middelen waarmee ze de spelers in de sector kunnen ondersteunen.

Kwetsbare kernspelers

Eerder besliste de Vlaamse regering al om binnen het coronanoodfonds 65 miljoen euro te voorzien voor de cultuursector. Daarnaast is er ook nog 85 miljoen die via steden en gemeenten naar lokale cultuur-, jeugd- en sportorganisaties gaan. Nu zijn de steunmaatregelen ook concreet uitgewerkt, met o.a. een forfaitaire cultuurcoronapremie tot 1500 euro voor “kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem”. Deze “kwetsbare kernspelers” zijn mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Vanaf 17 juli tot eind augustus kan deze premie aangevraagd worden via een app.

Cultuurorganisaties

Naast de cultuurcoronapremie tot 1500 euro worden ook organisaties verder ondersteund: “Verder zullen culturele organisaties die al structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen. Die bijkomende subsidie moet het financiële verlies helpen compenseren dat die organisaties lijden door het wegvallen van tal van publieke activiteiten. Concreet gaat het om de volgende organisaties: organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook voor de bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus. Naast die twee ingrepen, krijgen een reeks van koepelorganisaties, gaande van het VAF tot Literatuur Vlaanderen, bijkomende middelen om de coronaschok in hun deelsectoren op te vangen. Zo krijgt Literatuur Vlaanderen bijvoorbeeld extra middelen voor twee specifieke maatregelen: een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen”, zo bericht BELGA.

Tijdelijke werkloosheid?

Ondertussen hebben de Raad van State en het Rekenhof hun juridisch advies en kostenraming voor het wetsvoorstel rond tijdelijke werkloosheid voor individuele kunstenaars opgeleverd. De federale Kamer zal zich hier in de plenaire vergadering over buigen.

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *