fbpx

De cultuursector is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis.  Als eerste de deuren moeten sluiten en nog steeds geen perspectief op heropening. Vlaams parlementsleden Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers riepen reeds op om meer aandacht aan de cultuursector te geven. De Vlaamse regering heeft nu concrete steunmaatregelen klaar via het langverwachte Noodfonds. “Wij zijn bijzonder tevreden dat er ruim 300 miljoen wordt vrijgemaakt waardoor de eerste noden in de cultuursector gelenigd kunnen worden”, zeggen Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers. De parlementsleden roepen cultuurminister Jambon wel op om perspectief te bieden aan de noodlijdende cultuursector zowel in de  exit-strategie als in de relancemaatregelen.

De cultuursector krijgt het bijzonder hard te verduren sinds de start van de coronacrisis. Zowel cultuurorganisaties als individuele kunstenaars maar ook alle ondersteunende functies achter de schermen, zitten op dit moment zonder werk en vaak ook zonder inkomen. Volgens de Nationale Bank dreigt de helft van die cultuurwerkers die nu tijdelijk werkloos is, zijn job te verliezen.

Noodfonds als eerste stap

Ze kunnen nu een dossier indienen bij het Noodfonds van de Vlaamse overheid. Zo kunnen zowel organisaties als kunstenaars een deel van de geleden schade compenseren. Ook de vaak vergeten cultuurwerkers met precaire contracten worden verder geholpen. Ze kunnen individueel of via de kunstorganisaties waar ze mee samenwerken een steunaanvraag indienen. “Dat is een erg goede zaak, we drongen al erg lang aan op een oplossing voor die profielen die buiten de reeds genomen steunmaatregelen vielen”, aldus Brouwers en Van de Wauwer.

Dringend perspectief nodig: exit en relance

De cultuursector heeft naast deze steunmaatregel evenwel vooral behoefte aan perspectief. Ze zijn klaar om op een verantwoorde manier én met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften te heropenen. De musea en bibliotheken hebben al aangetoond dat het mogelijk is. We roepen de Nationale Veiligheidsraad op om deze week een beslissing te nemen over de exit-strategie. Flankerend moet de Vlaamse cultuurminister Jambon werk maken van een pakket met relancemaatregelen om de ruime cultuursector te ondersteunen bij deze heropstart zodat we het bloeiende cultuurlandschap in stand kunnen houden.

 “De doelstelling van de steunmaatregelen van de overheden in dit land is om gezonde bedrijven door deze onverwachte crisis te loodsen en de inkomens van gezinnen op peil te houden. Niet alleen het economische weefsel van ons land moet gevrijwaard worden, ook het maatschappelijk weefsel is essentieel voor een veerkrachtige samenleving.”, aldus Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer.

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *