fbpx

Minister van Cultuur Jan Jambon en de Vlaamse Regering hebben 25 miljoen extra voorzien voor cultureel erfgoed. Dit zorgt opnieuw voor groei in de cultuursector.

Cd&v steunde deze beslissing mee in de regering. Ook in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement steunde Orry Van de Wauwer (cd&v) de vraag vanuit de cultureel erfgoedsector. 

25 miljoen euro extra

Vlaanderen heeft drie grote instellingen in eigen beheer: de musea KMSKA en M HKA in Antwerpen en Muzee in Oostende. Zij krijgen extra middelen. Maar de cultureel erfgoedsector omvat, naast deze drie eigen instellingen, ook andere musea, erfgoedbibliotheken en erfgoedinstellingen. In totaal krijgen 79 organisaties 18 miljoen euro subsidies extra, plus 7 miljoen voor eigen instellingen. In totaal gaat er dus 25 miljoen extra naar de sector. Dat is een stijging van 54%. Op de website van het departement Cultuur Jeugd Media, kan je meer lezen over het verloop van de subsidieronde en verdeling van de middelen.

In globo sterke stijging van middelen voor cultuursector met deze regering

De cultuursector kent verschillende deelsectoren die elk met een eigen decreet geregeld zijn. De Federatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten, lijstte de inzet van de cultuurminister en deze Vlaamse Regering op:

Hiermee rondt de minister-president de laatste grote subsidieronde van zijn legislatuur af. Het begon in 2020 met de aangroei van de meerjarige subsidies voor circus, niet veel later gevolgd door sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor deze laatste sector was het de eerste keer sinds de besparingstrein vertrok in 2010 dat de structurele middelen toenamen (met vier miljoen): dit zorgde onder meer voor een instroom van nieuwe organisaties. Een jaar later konden de landelijke amateurkunstenorganisaties rekenen op een stijging met 13 procent. Alle negen organisaties kenden een stijging van hun budget. Opnieuw een jaar later, in de zomer van 2022, besliste de Vlaamse regering om het subsidiebudget voor het kunstendecreet te verhogen met 25 miljoen. En vandaag dus de cultureel-erfgoedsector.

Er blijven veel vragen vanuit en uitdagingen voor de cultuursector. Denk maar aan de vraag tot indexering van de middelen in tijden van inflatie en hoge energieprijzen – waar de Regering ook extra middelen voor voorzag. Het valt echter niet te ontkennen dat de Vlaamse Regering deze legislatuur veel extra investeert in Cultuur.

Wil je meer weten van werk en initiatieven van Orry op vlak van Cultuur, klik hier. Of lees meer specifiek over Orry zijn inzet voor het Kunstendecreet, sociaal-cultureel volwassenenwerk, projectsubsidies in het Kunstendecreet of het circusdecreet


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *