fbpx

Het Vlaams Parlement vraagt unaniem aan de Vlaamse Regering om werk te maken van een databank met een overzicht van alle consultancyopdrachten door de Vlaamse overheid. Orry Van de Wauwer (cd&v) was de eerste die in het parlement opriep tot de oprichting van consultancyregister. Thijs Verbeurgt (vooruit) ging hier verder mee aan de slag, en samen met o.a. Philippe Muyters (N-VA), diende Van de Wauwer hier een resolutie toe in.

Oprichting van consultancyregister

De finale resolutie kwam er op initiatief van Vooruit-parlementslid Thijs Verbeurgt en werd mee ingediend door de meerderheid (N-VA, cd&v, Open VLD) en oppositiepartij Groen.

Publiek toegankelijk register

“Nadat het Rekenhof de uitgaven voor consultancyopdrachten door de Vlaamse overheid tegen het licht heeft gehouden – dat rapport kwam er na een lange cijferdiscussie en een hoop verwarring over de omvang van die uitgaven – stuurt het Vlaams Parlement nu aan op de oprichting van een publiek toegankelijk register rond de consultancyopdrachten van de overheid. Er bestaat al een gelijkaardig register dat alle subsidies van de Vlaamse overheid in kaart brengt. Nu dringt het Vlaams Parlement dus via een resolutie aan op de oprichting van een consultancyregister ‘dat op structurele en periodieke wijze transparantie biedt over de consultancyuitgaven van de Vlaamse overheid’.”, zo berichtte BELGA.

Beleidsdomein Cultuur

Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) deed de oproep voor een consultancyregister reeds in 2022, nadat hij via parlementaire vragen aan het licht bracht hoeveel opdrachten de Vlaamse Regering uitbesteedde aan externe consultants binnen het beleidsdomein Cultuur.

Lees hier meer over het werk van Orry Van de Wauwer in het Vlaams Parlement of rond het beleidsdomein Cultuur.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *