fbpx

Op 20 februari keurde de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het nieuwe circusdecreet goed. Het bestaande circusdecreet bestaat reeds 10 jaar. Het was tijd om dit te hernieuwen, omdat het huidige decreet te beperkte ontwikkelings- en profileringskansen en onvoldoende stimulansen tot professionalisering biedt aan de bloeiende sector van de circuskunsten. Met het nieuwe circusdecreet bouwen we verder op de verworvenheden van het vorige circusdecreet en zullen we de sector de nodige kansen bieden om verder te uit te groeien tot een volwaardige professionele kunstvorm.

Circussector

De circussector verdient een aangepast en geïntegreerd ondersteuningsinstrumentarium zodat deze bescheiden maar zeer succesvolle artistieke sector zich verder kan ontplooien. Voor CD&V is het wel duidelijk dat dit nieuwe decreet pas succesvol zal zijn als het bijhorende budget tijdens de komende legislatuur wordt opgetrokken tot minstens 4 miljoen euro.

Het moderne circus heeft een sterkte verbindende en gemeenschapsvormende kracht. Door het niet-talige karakter van circus biedt het ook kansen aan bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers om zich via deze discipline te integreren, maar ook kinderen en jongeren uit kansarme milieus krijgen kansen op culturele expressie via laagdrempelige workshops van de circusscholen en circusateliers.

Onze hedendaagse circuskunstenaars staan internationaal aan de top omdat wij een sterke combinatie brengen van beweging, expressie, dans, acrobatie en andere vormen van podiumkunsten en meestal nog gebracht mét veel humor. We moeten dit succesvolle exportproduct dus adequaat en  via maatwerk ondersteunen.

Nieuwe circusdecreet

Na indiening van het ontwerp van decreet door cultuurminister Gatz, heeft dit ontwerp van decreet een heel traject afgelegd in het Vlaams parlement. Zo hielden we in de commissie Cultuur een hoorzitting met mensen uit het circusveld. Op basis van de bekommernissen die we daar hoorden, heb ik samen met collega’s van Groen, open VLD, sp.a en N-VA amendementen ingediend op het ontwerp van decreet dat voorlag. Vooral de mogelijkheid voor professionele circusgezelschappen en professionele circuskunstenaars om ook structurele subsidies aan te vragen, is een waardevolle en noodzakelijke verbetering die we per amendement voorzien hebben in het decreet.

Wat zijn enkele belangrijke punten van het nieuwe decreet?

 • Het decreet focust inhoudelijk op:
  • de structurele subsidies voor circuswerkplaatsen (nieuw concept), circusateliers (overdracht vanuit decreet Vlaams jeugdbeleid), het circuscentrum, professionele circusgezelschappen en –kunstenaars.
  • projectsubsidies voor creatie en spreiding van circuskunstproducties en festivals
  • mogelijkheden voor individuele ontwikkeling van circuskunstenaars via beurzen
  • tussenkomst in internationale reiskosten (ook voor studenten) zodat circuskunstproducties in het buitenland gepresenteerd kunnen worden
 • Het  zorgt voor een vereenvoudiging van de bestaande regels
 • In 2018 bedraagt het budget voor het huidige circusdecreet 2.361.000 euro. Vanaf 2019 worden de beschikbare middelen gegroepeerd en wordt het bestaande budget verhoogd met 422.000 euro van het budget voor de ondersteuning van 4 circusateliers (momenteel gesubsidieerd via het decreet landelijk jeugdbeleid) en 100.000 euro van een facultatieve subsidie voor een circusatelier (via de provincie West-Vlaanderen). Zo wordt het beschikbaar budget voor het voorliggend Circusdecreet vanaf 2019 2.883.000 euro. Het is duidelijk dat het nieuwe decreet pas succesvol zal zijn als dit budget tijdens de komende legislatuur wordt opgetrokken.

Wil je weten welke thema’s Orry behartigt van uit het Vlaams parlement? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *