fbpx

Artikel van BELGA, BRUSSEL 12/01 16:52 (BELGA)

Jambon krijgt forse kritiek voor “verscherpte controle” op vzw’s Vrede en GetBasic

De vzw’s Vrede en GetBasic, de vzw achter Dewereldmorgen.be, hebben zich juridisch gehouden aan de voorwaarden voor ondersteuning. Dat blijkt uit een doorlichting die minister van Cultuur Jan Jambon bij de vzw’s heeft laten uitvoeren naar aanleiding van berichten over het conflict in het Midden-Oosten. Toch wil Jambon de beide vzw’s nog een tijd onder “verscherpte controle” plaatsen en dat botst niet alleen op forse kritiek van de oppositie, maar ook van de coalitiepartners. Zo spreekt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer van “intimidatie” en noemt  Open VLD-parlementslid Stephanie D’Hose de ingreep van Jambon “een stap te ver”.

Even terug naar 19 oktober 2023, kort na het losbarsten van het conflict in het Midden-Oosten. Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon kondigde toen in het Vlaams Parlement aan dat hij GetBasic vzw en Vrede vzw, die allebei worden gesubsidieerd als verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, zou laten doorlichten. Dat had te maken met de berichtgeving van die vzw’s over het conflict. Jambon wilde laten screenen of die berichten wel in overeenstemming waren met het decreet en de regels en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Die screening is nu afgerond en het resultaat is “geruststellend”, zo antwoordde minister Jambon op een vraag van Stephanie D’Hose (Open VLD) in de commissie Cultuur. De betrokken organisaties houden zich in juridische zin aan de subsidievoorwaarden, aldus Jambon. 

Toch wil Jambon de vzw’s nog een tijdje onder een “verscherpte controle” houden, onder meer omdat de communicatie van de twee organisaties “op het scherpst van de snee wordt gevoerd”. Even later in zijn antwoord spreekt Jambon ook van het gebruik van “fake news”. 

Dat de vzw’s juridisch niets te verwijten valt, maar dat ze toch onder een verscherpt toezicht geplaatst worden, botst op stevige kritiek, ook binnen de meerderheid. Zo spreekt Orry Van de Wauwer (CD&V) ronduit van “intimidatie” die volgens hem absoluut niet door de beugel kan. Ook voor vraagsteller D’Hose (Open VLD) is de verscherpte controle “een stap te ver”. Zij dringt er bij Jambon aan om de beslissing te herzien. 

Ook vanuit de oppositie was de kritiek niet mals. Zo spreekt ook commissievoorzitter Meyrem Almaci (Groen) van “pure willekeur en intimidatie”. Zij vraagt ook dat Jambon de maatregel intrekt. Katia Segers (Vooruit) van haar kant waarschuwt: “We zijn echt aan het opschuiven naar een controlestaat, naar een ‘surveillance society’, en dat mogen we niet laten gebeuren”.

Eerder nam Orry Van de Wauwer het in het parlement ook al vaker op voor het sociaal-culturele middenveld.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *