fbpx

Vlaamse parlementsleden veroordelen over de partijgrenzen heen streng de anti-LGBTQI+-wetten van Hongarije. De Vlaamse parlementsleden dringen er ook op aan dat de Europese Commissie Hongarije in gebreke stelt omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land. ‘Hongarije draait de klok terug en moet daar de gevolgen van dragen. De mensenrechten van de LGBTQI+-gemeenschap staan op de helling,’ klinkt het bij de Vlaamse parlementsleden Staf Aerts (Groen), Piet De Bruyn (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’Hose (Open Vld) en Annick Lambrecht (Vooruit).

Na de LGBTQI+-vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht wordt in Hongarije homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. Onaanvaardbaar voor 5 Vlaams parlementsleden, die over de partijgrenzen heen het Vlaams parlement oproepen om dit krachtig te veroordelen. Ook roepen ze de regeringen van ons land op om hun klauwen laten zien tegenover een land dat de rechten van LGBTQI+’ers beperkt. ‘Hongarije ondermijnt de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. De Vlaamse regering moet zich achter de krachtige veroordelingen scharen en hiertoe elk diplomatiek contact aangrijpen. Dit is onaanvaardbaar.’

Het Vlaams parlement toonde zich eerder al als een sterke voorvechter van de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap in Vlaanderen, Europa en de wereld. Vandaag doet ze dat met een resolutie over de partijgrenzen heen opnieuw voor de Hongaarse gemeenschap. De actievoerders in Hongarije moeten weten dat Vlaanderen, België en de EU aan hun kant staat en zal vechten voor hun rechten als EU-burgers‘, aldus de vijf parlementsleden.

Speech voor het Vlaams parlement, 23 juni 2021

Zelden is er zo veel aandacht geweest voor een nieuwe wetgeving in een ander land.

Deze grote aandacht kwam er mede dankzij een onbegrijpelijke beslissing van de UEFA om een actie tegen LGBT-discriminatie – de verlichting van de Allianz arena in München in regenboogkleuren, geen actie tegen Hongarije, maar tegen discriminatie – te verbieden.

Die nieuwe wet, dat is de anti-LGBT-wet van de Hongaarse premier Victor Orban. Met deze wet verbiedt hij het “promoten” van seksuele- en genderdiversiteit in het bijzijn van minderjarigen.

Dit houdt in dat zelfs neutrale informatieverschaffing, bijvoorbeeld tijdens de lessen seksuele opvoeding op school, of berichtgeving in de media, verboden worden. Twee mannen die hand in hand op straat lopen? Kinderen die dit zien? Is dit promo?

Vanuit Hongarije klinkt dat dit negatieve framing is tegen hun land; en geen wetgeving is tegen LGBT’ers, maar dat dit er een is voor de bescherming van kinderen. Een argument waarvan we dadelijk ook een echo zullen horen vanuit de VB-fractie.

Collega’s, deze wetgeving is wél pure discriminatie. Dit is zelfs meer dan discriminatie. Door een koppeling aan een wet rond de bestraffing van seksuele misdrijven, wordt homoseksualiteit zelfs gelijkgesteld aan pedofilie.

Hongarije beweert kinderen te willen beschermen?

Collega’s, kinderen zullen het eerste slachtoffer zijn.

Elke avond zijn er kinderen, die, wanneer ze ‘s avonds in hun bed liggen, er van overtuigd zijn dat ze beter dood zouden zijn. Die overtuigd zijn dat ze beter niet geboren zouden zijn dan dat zij gewoon zichzelf zijn. Die in angst leven, omdat zij moeten opgroeien in een samenleving, met een overheid, die hen niet accepteert. Die hen niet tolereert. Maar die constant angst en een homo- en transfoob klimaat creëert.

In dat klimaat moeten die kinderen opgroeien.

Net voor die kinderen is het uitermate belangrijk dat seksuele diversiteit en genderdiversiteit uit de probleemsfeer worden getrokken. Dat dit niet geproblematiseerd maar genormaliseerd wordt. Dat hierover op een normale gesproken wordt in de scholen. Dat zij rolmodellen zien in de media. Dat hun voetbalhelden en voetbalbond een vuist maken tegen discriminatie.

Collega’s, ik hoop dat iedereen, en daarmee kijk in naar rechts, de reikwijdte en impact van deze wetgeving inziet.

En inziet dat dit volledig indruist tégen de fundamentele waarden van de Europese Unie.

Europese lidstaten en de Europese Unie zelf, hebben dus de plicht om hiertegen in te gaan.

Hongaren zijn Europeanen. Hongaarse LGBT’ers en hun allies rekenen op ons.

Verschillende federale ministers hebben zich al duidelijk uitgesproken tegen de Hongaarse wetgeving: publiek, in het parlement, op Europese ministerraden.

Met deze resolutie doet het Vlaams Parlement dit ook en roepen we de Europese Commissie op om verdere stappen te zetten, waaronder Hongarije in gebreke te stellen.

Want genoeg is genoeg. Zoals onze premier eerder zei: Europa is geen cash machine.

Als de artikel 7 procedure – die kan leiden tot schorsing van stemrecht van een lidstaat als zij de principes van de rechtsstaat schenden – niet helpt, omdat gelijkaardige regimes die de rechtsstaat zelf ook met de voeten treden, zoals Polen, de unanimiteit doorbreken, moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Zoals via het Herstelfonds.

Met deze resolutie roepen we op tot dergelijke maatregelen, en veroordelen wij, op de sterkst mogelijke manier als we als parlement kunnen, deze verschrikkelijke nieuwe Hongaarse wetgeving.

Vele Hongaarse Europeanen, in het bijzonder Hongaarse kinderen vanavond in hun bed, rekenen op ons.

Bekijk de speech hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *