fbpx

Op 19 april keurde de Belgische Senaat een resolutie van cd&v-senator Orry Van de Wauwer goed over de verdediging van mensenrechten en vrijheden in Iran. De resolutie bevat concrete oproepen en aanbevelingen aan de Belgische Regering tijdens het EU-voorzitterschap.

Verdediging van mensenrechten en vrijheden in Iran

Iran wordt geconfronteerd met een golf van repressie en executies, met een alarmerende stijging van het aantal executies sinds de landelijke opstand in 2022. Het regime gebruikt de oorlog in Gaza als dekmantel om de binnenlandse repressie te versterken en opstanden te voorkomen. Recentelijk werden nog 10 executies gemeld in gevangenissen verspreid over het land. Hierdoor wordt de situatie steeds alarmerender.

Steeds meer repressie, zeker tegen vrouwen

De resolutie benadrukt individuele slachtoffers van dit repressieve beleid, zoals Mohamed Ghobadlou en Mahsa Amini. zij staan symbool voor de wijdverspreide schendingen van mensenrechten, vooral tegen vrouwen. Het regime verhoogt de druk op vrouwen om de verplichte sluier te dragen, waarbij gezichtsherkenningssoftware wordt ingezet om overtreders te identificeren. Deze repressie blijft voortduren en neemt steeds extremere vormen aan, met steun van de Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC).

Islamitische Revolutionaire Garde Corps op Europese terroristenlijst

De resolutie benadrukt internationale reacties op deze schendingen. Zo vraagt ze om de om de IRGC op de Europese lijst van terroristische organisaties te plaatsen. “Dit zou een krachtig signaal zijn naar het Iraanse regime en een steunbetuiging aan het Iraanse volk in hun strijd voor vrijheid en mensenrechten” licht Van de Wauwer toe. De indieners moedigen België specifiek aan om zijn verantwoordelijkheid als EU-voorzitter te nemen en druk uit te oefenen op het Iraanse regime om de mensenrechten te respecteren en de repressie te stoppen.

Eerdere resoluties in Senaat

De voorbije legislatuur heeft Orry Van de Wauwer (cd&v) meerdere keren de mensenrechtenschendingen in Iran onder de internationale politieke aandacht gebracht. O.a. naar aanleiding van de doodstraf tegen Iraanse betogers of de situatie van VUB-professor Djalali, die nog steeds opgesloten zit in een Iraanse cel.

Lees hier meer over werk van Orry Van de Wauwer rond Buitenlands Beleid en Mensenrechten in het Vlaams Parlement of de Senaat.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *