fbpx

De Vlaamse en federale fracties van CD&V zijn zeer tevreden over de coronasteun van Minister Nathalie Muylle (CD&V). Zij kent nu ook tijdelijke werkloosheid toe aan freelancers en payrollers met korte contracten in de cultuur-, media-, en evenementensector.

In de Commissie Sociale Zaken heeft minister Muylle zonet aangekondigd dat ze de tijdelijke werkloosheid verder zal openstellen voor werknemers uit de evenementen- en artistieke sector. Dat deed ze in een antwoord op een mondelinge vraag van Kamerlid Jan Briers (CD&V). Ook Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers (CD&V), die als volksvertegenwoordigers het cultuur- en mediabeleid opvolgen in het Vlaams parlement, reageren verheugd.

Kamerlid Jan Briers (CD&V): “De cultuursector is de minister bijzonder dankbaar om ook deze groep van enthousiaste en vooral jonge medewerkers uit de cultuur-, media- en evenementensector een vangnet te bieden.  Zij voerde eerder het vouchersysteem in voor reeds betaalde tickets om zo de vele grote en kleine cultuurorganisaties een reddingsboei aan te reiken. De sector kan nu creatief werk maken van de toekomst.”

Veel overleg

Vlaamse volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers (CD&V), die achter de schermen vaak overleg gepleegd hebben en mee hebben gezocht naar een oplossing, reageren verheugd. “Vele mensen zorgen achter de schermen voor onze cultuur-, media- en grote evenementen. Met de tijdelijke werkloosheid voor payrollers laten we hen niet in de steek. Wij zijn tevreden dat mijn inspanningen om blijvend in dialoog te gaan hebben geloond.”

Vele maatregelen door de overheid, maar tot vandaag niet voor deze freelancers

Wat was het probleem? Zowel de Vlaamse als de federale regering namen al verschillende maatregelen om verschillende doelgroepen door de coronacrisis te helpen. Freelancers en payrollers, die als werknemers maar voornamelijk met tijdelijke contracten werken, konden hier echter geen beroep op doen:

  • De Vlaamse Compensatieregeling geldt voor elke zelfstandige die -60% inkomsten heeft, dit biedt echter geen mogelijkheid voor werknemers met tijdelijke dagcontracten.
  • De Vlaamse Hinderpremie is er voor iedereen die fysieke locatie moet sluiten, de payrollers hebben echter geen fysieke zaak.
  • Het Vlaamse Overbruggingsrecht is er voor zelfstandigen. Deze payrollers zijn werknemers met tijdelijke korte contracten en dus geen recht op overbruggingsrecht.
  • De federale tijdelijke werkloosheid voor freelancers geldt enkel voor contracten die reeds getekend waren voor 13 maart. In de evenementen-, cultuur- en mediasector tekenen payrollers vaak pas hun contract wanneer ze beginnen met werken. Dus geen officiële toekomstige contracten, maar wel volle agenda’s met engagementen.
  • Het Vlaamse Noodfonds: dit fonds is vooral gericht op gesubsidieerde organisaties. Hier vallen deze profielen dus ook buiten de (huidige) scope.

Oplossing voor de freelancers

Hiervoor heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle dus een oplossing uitgewerkt. Deze freelancers en payrollers zullen dus ook beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid. De voorwaarden zijn de volgende:

  • Het moet gaan om events in de periode mei – augustus, die niet kunnen doorgaan door de coronabeslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
  • De freelancer was eerder tewerkgesteld voor een gelijkaardig event in een referteperiode in 2019.
  • Het aangegane engagement moet bewezen worden aan de hand van mailverkeer, programmatieboekjes,… Een ondertekende arbeidscontract kan, maar is dus niet vereist.

Wil je weten waarom Orry Cultuur en Media belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *