fbpx

Opinie: Vlaamse resoluties over anti-holebiwetgeving in andere landen, is dat wel nodig?

Elke mens heeft fundamentele rechten en vrijheden, die gelukkig verankerd zijn in internationale rechten en verdragen. Geen enkel individu mag gediscrimineerd worden op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Hier in Vlaanderen hebben holebi’s en transgenders veel verworven op vlak van gelijke rechten. Maar gegarandeerde rechten, Lees meer…

Vlaams parlement veroordeelt doodstraf en homofobie in Oeganda

Op 27 november heeft het Vlaams parlement een resolutie op initiatief van Orry Van de Wauwer (CD&V) goedgekeurd om de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit en homofobie in Oeganda te veroordelen. “Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van ras, godsdienst, etnische afkomst, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. In Vlaanderen Lees meer…

Partners Forum 2018: hernieuwde mondiale verbintenissen voor de gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen in New Delhi

In december bracht het Partners Forum 2018 1200 partners bijeen in New Delhi. Deze partners zijn betrokken bij de Every Woman Every Child (EWEC)-movement en de Global Stratey van de Verenigde Naties. Deze staan in het teken van de Gezondheid van Vrouwen, Kinderen en Adolescenten. Het Partners Forum 2018 gaat Lees meer…