fbpx

Elke mens heeft fundamentele rechten en vrijheden, die gelukkig verankerd zijn in internationale rechten en verdragen. Geen enkel individu mag gediscrimineerd worden op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Hier in Vlaanderen hebben holebi’s en transgenders veel verworven op vlak van gelijke rechten. Maar gegarandeerde rechten, garanderen nog geen volledige maatschappelijke aanvaarding. Bijvoorbeeld op het vlak van het welbevinden door holebi’s en transgenders is er nog werk aan de winkel. 

Het verdedigen van de rechten van holebi’s en transgenders mag echter niet stoppen aan onze grenzen. Vlaanderen wil, binnen haar buitenlandse bevoegdheden, haar verantwoordelijkheid opnemen op vlak van mensenrechten, dus ook vrouwenrechten en holebi- en transrechten. Vandaar dat ik het initiatief nam voor een resolutie tegen de holebifobe wetgeving in Oeganda.

Homoseksualiteit in strafwet

Op 10 oktober kondigde de Oegandese minister van Ethiek en Integriteit het voornemen aan om de wet tegen homoseksualiteit opnieuw in te voeren, met inbegrip van de doodstraf. Verschillende leden van het Oegandese parlement toonden zich gretig bereid om dit initiatief te steunen. De regeringswoordvoerder heeft echter snel laten weten dat de regering niet van plan is om nieuwe wetgeving over LGBTQ+ -activiteiten in te voeren. Je zou denken dat dit signaal van de regeringswoordvoerder geruststellend is. De reden is echter dat homoseksualiteit in Oeganda nog steeds opgenomen staat in het strafwetboek. Met dit strafwetboek schendt Oeganda mensenrechten. Het stelt homoseksualiteit strafbaar, tot een levenslange opsluiting in de gevangenis. Mensen worden dus gestraft omwille van wie ze zijn en van wie ze houden.

Nadat ik op de sociale media aankondigde dat de resolutie was aangenomen, ontving ik verschillende negatieve berichten

De aankondiging van de minister van Ethiek en Integriteit is één van de vele voorbeelden van de toegenomen holebifobe retoriek door Oegandese autoriteiten, en gaat hand in hand met een sterke toename van geweldplegingen op holebi’s. Zo werden er in 2019 al vier Oegandezen vermoord omwille van hun seksuele geaardheid.

Resoluties in het Vlaams parlement

Daarom keurde het Vlaams parlement deze resolutie goed, op een onthouding van het Vlaams Belang na. Het Vlaams Belang beweert dat ze de anti-homowetgeving in Oeganda wel betreuren, maar vond niet dat Vlaanderen zich mocht uitspreken tegen de doodstraf in het algemeen.

Vlaanderen: morele superioriteit?

Nadat ik op de sociale media aankondigde dat de resolutie was aangenomen, ontving ik verschillende negatieve berichten. Zijn er geen grotere noden in Vlaanderen zelf waar jullie jullie tijd beter aan zouden besteden? Wat denkt Vlaanderen te bereiken met haar morele superioriteit? Denken jullie echt dat een land dat het ‘normaal’ vindt dat homo’s mogen trouwen invloed kan uitoefenen op andere landen? Dit doet me de vraag stellen: is deze resolutie tegen Oeganda wel nodig? Er zijn immers nóg 74 landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is; waar er geldboetes, gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf op homoseksualiteit staan. 

Ja, deze resolutie is absoluut nodig. Hiermee laat Vlaanderen zien dat het haar menens is op vlak van mensenrechten. 

België maakt gedurende twee jaar deel van uit de VN-Veiligheidsraad en heeft dus een unieke kans én verantwoordelijkheid om deze thematiek te agenderen

Met goedkeuring van deze resolutie zal de Vlaamse regering immers bij elk contact met de Oegandese autoriteiten de eerbiediging van de mensenrechten eisen; alle mogelijke schendingen van LGBTQ+ -rechten in Oeganda veroordelen; samen met de internationale gemeenschap oprukkende holebi- en transfobie in alle derde landen een halt toe roepen; en in haar internationale betrekkingen en binnen haar internationale beleid de universele waarde van gelijkheid van alle individuen – ongeacht hun seksuele geaardheid – uitdragen en duidelijk maken. Daarnaast zal de Vlaamse regering ook aan haar federale collega’s vragen om in haar betrekkingen met Oeganda en in haar ontwikkelingsbeleid met alle landen aandringen om homoseksualiteit uit de strafwet te halen en vragen om de schending van de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap in Oeganda te agenderen op de VN-Veiligheidsraad. België maakt hier gedurende twee jaar deel van uit en heeft dus een unieke kans én verantwoordelijkheid om deze thematiek te agenderen. 

Conclusie: ja, resoluties zijn belangrijk

Verschillende acties dus. Zowel specifiek tegen Oeganda, maar waarmee we ook een duidelijk signaal sturen naar andere landen. Alsook aandacht binnen het bredere ontwikkelingsbeleid van België en het buitenlandbeleid van de internationale gemeenschap. Dus ja, resoluties als deze zijn belangrijk. En met dergelijke resoluties tonen wij ook hoe belangrijk mensenrechten (inclusief rechten van vrouwen, holebi’s en transgenders) voor Vlaanderen en België zijn. Niet enkel hier thuis bij ons, maar ook elders in de wereld.

Orry Van de Wauwer
Vlaams parlementslid & Senator CD&V
Opiniestuk voor ZIZO.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *