fbpx

Sinds april 2016 zit de Iraanse professor Ahmadreza Djalali in slechte omstandigheden vast in de Evingevangenis in Iran. Djalali, die werkte als professor aan de VUB in Brussel, werd in 2017 ter dood veroordeeld voor spionage. Dit werd gedaan zonder eerlijk proces. Djalali wacht ondertussen nog steeds op deze straf. Op dinsdag 24 november waarschuwden Amnesty International en de echtgenote van Djalal, Vida Mehrannia, dat zijn doodstraf binnen de week zou kunnen plaatsvinden. CD&V,  N-VA, sp.a, Open VLD  en Groen dienen daarom op initiatief van volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer (CD&V) een resolutie in in het Vlaams parlement over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali. De indieners willen hiermee een signaal van verzet geven om de naderende doodstraf van Djalali tegen te houden.

Ondertussen zit de Zweedse professor met Iraanse roots Ahmadreza Djalali al 4 jaar in slechte omstandigheden vast in een Iraanse gevangenis. In die tijd zijn in België, maar ook in Europa, reeds meerdere resoluties aangenomen om Dr Djalali vrij te krijgen. Internationale druk is het enige wat zijn doodstraf nog kon tegenhouden omdat alle Iraanse rechtsmiddelen uitgeput zijn. Aan 1000 andere gevangenen werd in maart 2020 gratie verleend door de Iraanse autoriteiten. Dit Omwille van de de slechte hygiënische omstandigheden in de Iraanse gevangenissen. Professor Djalali kwam hier, ondanks zijn precaire gezondheid, niet voor in aanmerking. Hij werd daarentegen recent overgebracht naar de gevangenis van Karaj, waar executies worden voltrokken. Volgens de waarschuwing Amnesty International en de echtgenote van Djalali zou zijn doodstraf binnen de week kunnen plaatsvinden. 

Hoogdringendheid

Als gevolg van de recente ontwikkelingen willen de indieners zich met hoogdringendheid verzetten tegen de executie van professor Djalali. Dit zijn Vlaams parlementsleden Orry Van de Wauwer (CD&V), Joris Nachtergaele (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld), Katia Segers (sp.a) en Bjorn Rzoska (Groen). Ze kaarten met de resolutie het probleem aan bij federale minister van buitenlandse zaken Sophie Wilmès en bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell.

Doordat alle Iraanse rechtsmiddelen zijn uitgeput, Djalali niet in aanmerking komt voor de verleende gratie in kader van de coronamaatregelen in de gevangenis en hij recent overgeplaatst werd naar de gevangenis van Karaj waar executies worden voltrokken, lijkt internationale druk het laatste middel om de  executie van Djalali te voorkomen. Daarom wil het Vlaams parlement in een nieuwe resolutie met hoogdringendheid pleiten om gratie te verlenen aan professor Djalali en om hem onvoorwaardelijk vrij te laten of de kans te geven op een nieuw, eerlijk proces” licht initiatiefnemer van de resolutie Orry Van de Wauwer (CD&V) toe. “Professor Djalali was gastdocent aan de VUB, Vlaanderen moet internationaal, samen met Zweden het voortouw blijven nemen.

Kamerbreed gesteund

Mijn gedachten gaan in eerste instantie naar de vrouw en kinderen van professor Djalali, die al jaren door deze hel gaan. Daarom geven we niet op en blijven we, net zoals de voorbije jaren, er alles aan doen om de professor vrij te krijgen. We roepen daarom alle niveaus op om nu heel snel actie te ondernemen.” Joris Nachtegaele (NVA).

Met deze resolutie geven we vanuit het Vlaams Parlement een sterk signaal. Grove schendingen van de universele mensenrechten kunnen en mogen we niet toelaten. Nu niet en in de toekomst ook niet. Vanuit onze liberale principes veroordelen we dan ook krachtdadig wat er nu gebeurt in Iran. We pleiten voor de opschorting van de doodstraf en ijveren voor een eerlijke rechtsgang.” Benadrukt Vlaams Parlementslid Gwendoly Rutten (Open Vld).

Vlaanderen moet net zoals andere regio’s Iran een spiegel voorhouden. In hoe ik naar de mens kijk, is de doodstraf onaanvaardbaar. De massale steun van Vlamingen los van welke politieke lading dan ook, brengt Iran hopelijk tot inkeer. In de strijd voor mensenrechten is elke stem relevant.” onderstreept Groen-fractieleider Björn Rzoska.

We moeten vanuit Vlaanderen, vanuit België alles doen om de executie van Dr Djalali tegen te houden. Daarom nemen we vandaag hopelijk unaniem bij hoogdringendheid een resolutie aan. Deze vraagt de Vlaamse regering om de Iraanse overheid op te roepen de executie niet uit te voeren, maar Dr. Djalali gratie te verlenen” besluit Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a)

Wil je weten waarom Orry internationale aangelegenheden belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *