fbpx

Het Iraanse regime executeerde de afgelopen twee weken twee jongemannen die deelnamen aan vreedzame protesten voor meer vrijheden. De Senaat keurt een resolutie van Orry Van de Wauwer over de doodstraf van deze Iraanse betogers unaniem goed, en eist de vrijlating van alle demonstranten. De Senaat steunt het Iraanse volk.

Op 8 december werd Mohsen Shekari geëxecuteerd door het Iraanse regime. Op 12 december werd Majidreza Rahnavard publiekelijk opgehangen. Beide zijn 23-jarige jongemannen. Jongemannen die geëxecuteerd zijn na deelname aan de protesten naar aanleiding van het overlijden van Masha Amani na haar hardhandige arrestatie door de Zedenpolitie. Zij werden geëxecuteerd door het regime, om zo andere vreedzame demonstranten te intimideren.

De protesten in Iran zijn al 90 dagen aan de gang. Niet alleen was er steun vanuit de internationale gemeenschap, in Iran hebben deze demonstraties zich ondertussen verspreid naar 280 steden in alle 31 provincies. Minstens 65 grote universiteiten hebben deelgenomen aan de protesten.

700 dode demonstranten, veroordelingen zonder eerlijk proces

Volgens de Iraanse oppositie zijn er in de nasleep van de protesten meer dan 700 demonstranten op straat vermoord. De oppositie zou 580 slachtoffers geïdentificeerd hebben – waaronder ook 63 kinderen. Meer dan 30.000 demonstranten zouden gearresteerd zijn, waaronder honderden minderjarigen. Verschillende hangt de doodstraf boven het hoofd, zonder een eerlijk proces – hoogstens een schijnproces.

Doodstraf als drukkingsmiddel

Het Iraanse regime gebruikt de doodstraf voor demonstranten als onderdrukkingsmiddel tegen legitieme protesten. Zo probeert het de protesten de kop in te drukken. “Protesten de kop indrukken door koppen te laten hangen”, zo stelde senator Orry Van de Wauwer (cd&v) in de toelichting van zijn resolutie voor de plenaire vergadering van de Senaat. “Deze resolutie vermeldt enkel de dood van Mohsen Shekari. Maar laat ons Mohsen Shekari, als eerste geëxecuteerde demonstrant, als tragisch symbool beschouwen. Als ongewilde martelaar in de strijd waar hij in geloofde – een strijd voor meer rechten en vrijheden van het Iraanse volk”.

Senaat steunt het Iraanse volk

In de resolutie veroordeelt de Senaat de executie van demonstranten. Ze herhaalt ook dat de doodstraf onder alle omstandigheden ongerechtvaardigd en immoreel blijft. De Senaat spreekt haar steun uit voor het verlangen van de Iraanse bevolking om in een vrij, stabiel, inclusief en democratisch land te wonen dat zijn nationale en internationale verbintenissen op het gebied van mensenrechten en fundamentele vrijheden nakomt. De Senaat roept het Iraanse regime op om een einde te maken aan de brutale onderdrukking van de vreedzame protesten van de burgers.

Afschaffing immorele doodstraf

Om deze oproep kracht bij te zetten, vraagt senator Van de Wauwer ook om de huidige lijst van personen en organisaties voor wie het verboden is om in de Europese Unie te reizen en van wie de activa bevroren zijn, uit te breiden tot wie verantwoordelijk is voor de mensenrechtenschendingen ten aanzien van alle Iraniërs die van hun grondwettelijk recht van vrije meningsuiting gebruik maken. Gevangengenomen demonstranten verblijven in erbarmelijke gevangenissen, waar velen gefolterd worden. Daarom eisen de senatoren dat de Rode Halve Maan zonder uitzondering toegang verleend wordt tot alle gevangen demonstranten. Ze verzoeken de Iraanse overheid ook om alle personen die gevangen zitten omdat ze vreedzaam gemanifesteerd hebben en hun grondrecht van vrije meningsuiting hebben willen uitoefenen, vrij te laten. En, uiteraard, om een moratorium op de doodstraf in te stellen in afwachting van de afschaffing ervan. “De doodstraf kan nooit ingeroepen worden. De doodstraf is in alle omstandigheden immoreel en ongerechtvaardigd” besluit Van de Wauwer.

De Senaat en het Vlaams Parlement schaarden zich eerder ook achter resoluties van Orry Van de Wauwer over Iran, zoals de ter dood veroordeelde VUB-professor Djalali.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *