fbpx

90% van onze bus- en tramhaltes zijn niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking zonder assistentie. Zelfs 73% van de haltes zijn niet toegankelijk met assistentie. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord dat expliciet inzet op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking: “Maar de resultaten blijven uit. Daardoor wordt mensen hun recht op mobiliteit ontnomen.” Van de Wauwer wil een versnelling van de inspanningen door de Vlaamse Regering, De Lijn en de lokale besturen. In een conceptnota legt hij concrete maatregelen tegen deze ontoegankelijkheid voor aan het parlement.

In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 verbindt de Vlaamse regering zich ertoe te investeren in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Zowel van stations, perrons, haltes als de voertuigen. Ze belooft ook om lokale besturen te stimuleren aan de hand van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen, en om zelf  te investeren in obstakelvrije comfortabele voetpaden en een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Orry Van de Wauwer stelt echter vast dat er in het veld weinig sprake is van vooruitgang:

Wat de voertuigen betreft zitten we op het juiste spoor, maar zowel de halte-infrastructuur, als de toegankelijkheidsinformatie voldoen absoluut niet. Dit moet echt beter.”

Conceptnota toegankelijkheid

Van de Wauwer legde daarom een conceptnota met concrete voorstellen om snel aan de situatie te verhelpen neer in het Vlaams Parlement.

Haltes

De haltes beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer moeten schoolvoorbeelden zijn. Het versneld toegankelijk maken van deze haltes is een prioriteit.

> De Antwerpse premetro kampt met een enorm gebrek aan toegankelijkheid. Vele ondergrondse stations beschikken niet over een lift en/of roltrappen van/naar elk niveau en zowel opwaarts als neerwaarts. De informatie over de toegankelijkheid van het station staat ook nergens fysiek aangegeven in voertuig of perron. Een versnelde beweging in het voorzien van liften, roltrappen en nodige informatie dringt zich op.

Auditieve en visuele halte-aankondigingen werken drempelverlagend. Deze moeten beschikbaar zijn in de voertuigen door het halte aankondigingssysteem. Daarnaast rusten we voertuigen en haltes uit met duidelijk waarneembare toegankelijkheidssymbolen.

Toegankelijkheidsgegevens zijn vandaag eerder uitzonderingsinformatie in de online-routeplanner van De Lijn. De toegankelijkheidssymbolen moeten standaard deel uitmaken van de halte-informatie.

Partners

>> Lokale besturen worden nu vrijblijvend gesensibiliseerd om de haltes in hun beheer toegankelijk te maken. Een incentive moet komaf maken met die vrijblijvendheidSubsidie voor de inrichting van openbaar vervoerhaltes wordt afhankelijk gemaakt van conformiteit aan de toegankelijkheidsvereisten.

>> Naar analogie met onze buurlanden wordt een meerjaarse evaluatie van de toegankelijkheid van onze infrastructuur door een externe partner georganiseerd. De Lijn is daardoor niet langer rechter en partij.

>> Een structureel partnerschap tussen De Lijn en gespecialiseerde partners uit het middenveld (o.a. Inter vzw), zorgt voor een permanente en representatieve toetsing van de prioriteiten en resultaten van het toegankelijkheidsbeleid. Het vervangt de intransparante werking met een door de minister van mobiliteit samengestelde groep individuen.

Reservatie

>> Tot alle haltes en voertuigen toegankelijk zijn en reservatie voor een rit nodig blijft, moet de reservatieprocedure eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden. Het is niet meer van deze tijd om enkel telefoon of fax aan te bieden als contactmethode. Nieuwe technologieën bieden ruimere en klantvriendelijkere mogelijkheden.

>> We verkorten dreservatietermijn van 2 uur naar 1 uur, naar analogie met De Lijn Limburg.

CIJFERMATERIAAL

Bus- en tramhaltes

  • 89,56% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking zonder assistentie
  • 73,14% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking met assistentie
  • 95,27% ontoegankelijk voor personen met een visuele beperking
  • 96,44% ontoegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking

Voertuigen stads- en streekvervoer (eind 2017)

  • 95,2% van de bussen zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit
  • 53,1% van de trams is rolstoeltoegankelijk
  • Ambitie: tegen 2020 volledige toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers op bussen, en 85% toegankelijkheid op trams

Mobiliteit is een basisrecht, ook voor mensen met een beperking. Het Vlaamse openbaar vervoer blijft wat dat betreft ernstig in gebreke en beknot mensen in hun bewegingsvrijheid. Dat is onaanvaardbaar. Vlot naar het werk, een vrije tijdsbesteding, familie of vrienden … Dit moet snel stukken beter kunnen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Alle bestuursniveaus moeten aan de slag.

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond Mobiliteit en Gelijke Kansen.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *