fbpx

Tijdens de plenaire vergadering van 7 februari keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed dat de oprichting vraagt van een expertisecentrum rond intersekse.

Het begrip intersekse verwijst naar personen die geboren worden met niet-binaire geslachtskenmerken. Het gaat om variaties op het vlak van chromosomen, hormonen, en externe en interne geslachtskenmerken die afwijken van wat door de samenleving als strikt mannelijk of strikt vrouwelijk wordt gezien. Het gaat dus om een natuurlijk fenomeen binnen de geslachtsontwikkeling van het individu.

Het concept intersekse moet goed onderscheiden worden van het begrip genderidentiteit (welk gender iemand zich voelt) en van het begrip seksuele oriëntatie(het geslacht waartoe iemand zich aangetrokken voelt).

Tot 1,7% van de bevolking is intersekse

Bij één kind per 4.500 geboortes, of 0,02 procent, is het onmogelijk om aan het kind een binair geslacht (mannelijk of vrouwelijk) toe te wijzen. Meestal hebben interseksepersonen fysiologisch wel een duidelijk geslacht, maar wijzen de inwendige of uitwendige geslachtskenmerken op een variatie in de geslachtsontwikkeling. Soms worden de interseksekenmerken pas op latere leeftijd duidelijk. Als al die mogelijke variaties op de geslachtskenmerken in rekening worden gebracht, gaat het naar schatting om 1,7 procent van de bevolking.

Ondanks het feit dat de meeste interseksecondities geen groot gezondheidsrisico inhouden hebben mensen die met niet-binaire geslachtskenmerken geboren worden, te kampen met grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen”, licht Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Orry Van de Wauwer (cd&v) toe. “Een gebrek aan kennis over de intersekseconditie bij artsen, ouders en het grote publiek ligt aan de basis van die uitdagingen”, vult mede-indiener Elke Sleurs (N-VA) aan.

Expertisecentrum rond intersekse

In 2022 diende Orry Van de Wauwer al een conceptnota met bredere regelgeving rond intersekse in in het parlement. Uit een hoorzitting met experten kwam de grote nood aan een Vlaams expertisecentrum rond interseksezorg naar voren. “Omdat de intersekseconditie zo zelden voorkomt, moet de expertise daarover gebundeld worden”, zegt Freya Saeys (Open Vld). Dit expertisecentrum kan volgens de initiatiefnemers naast medische opvolging door artsen, verpleegkundigen en vroedkundigen, ook in opvolging van psychologisch welzijn voorzien. “Een officiële erkenning als expertisecentrum biedt de garantie op doorverwijzing en maakt dat de expertise die er is, ook effectief terechtkomt bij wie ze nodig heeft”, besluit Van de Wauwer.

Extra sensibilisering

Naast de erkenning van een expertisecentrum vraagt de resolutie nog voor bredere sensibilisering in de samenleving, zodat bijvoorbeeld ouders van een kind met intersekseconditie makkelijk de juiste informatie vinden, en om belangenverenigingen te versterken zodat zij zich nog meer kunnen inzetten voor lotgenotencontact. Intersekse Vlaanderen en çavaria worden nu ook al door de Vlaamse overheid ondersteund.

Unaniem goedgekeurd

De resolutie is unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Vooruit en Groen hadden terechte opmerkingen met betrekking tot het respect voor de privacy bij de registraties van interseksevariaties. De indieners van de resolutie erkennen deze bezorgdheid, en verduidelijkten dat de registraties geanonimiseerd moeten gebeuren.

Bijkomende achtergrondinfo:

  • Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) heeft zich sterk gespecialiseerd in de ont­wikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, multidisciplinaire zorg voor mensen met een intersekseconditie. De praktijken van het UZ Gent dienen op dat vlak als een goede praktijk, waarop bijvoorbeeld ook Nederland zich heeft gebaseerd bij de ontwikkeling van een eigen zorgpad voor kinderen met intersekseconditie.
  • Het voornaamste strijdpunt vanuit belangenorganisaties is het verbieden van corrigerende medische (niet-noodzakelijke) ingrepen op intersekskinderen die daarvoor geen toestemming kunnen geven. De indieners van deze resolutie erkennen dit, maar dit is een federale bevoegdheid. Ook indien dit verbod er komt, is expertisebundeling nodig.
  • Recent organiseerde Orry nog een symposium met verschillende experten rond intersekse in de Senaat. Ook de documentaire She They Us rond intersekse topmodel Hanne Gaby Odiele werd hier getoond.

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond Gelijke Kansen en LGBTI-beleid of rond mensenrechten.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *