fbpx

Vlaams Belang toonde woensdag in het Vlaams Parlement opnieuw haar ware gelaat. Parlementslid Stephanie D’Hose haalde een getuigenis aan van een leerling die betreurde dat er op school geen aandacht wordt besteed aan de opties die same-sex koppels hebben om kinderen te krijgen. “Groot gelijk!” riep Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin hierop. Slip of the tongue.

Achteloosheid toont ware gedachten

Achteloze opmerkingen als deze onthullen wel vaker wat iemand echt denkt. Op een onbewaakt moment, in volle campagne, noemde de Britse premier Gordon Brown een Labour-stemmer ooit ‘bekrompen zeurkous’. Meer recent liet Theo Francken zich op verkiezingsavond tussen neus en lippen door ‘samen een meerderheid’ ontvallen. Even achteloos, zonder het woord gevraagd te hebben, deed Stefaan Sintobin hetzelfde en toonde hij met twee woorden zijn ware idee over lgbti-personen.

Ik vroeg de parlementsvoorzitter uitdrukkelijk om de opmerking formeel te notuleren in het woordelijk verslag van de plenaire zitting. Het is belangrijk dat burgers weten hoe hun verkozenen denken over gelijke rechten en mentaal welbevinden van (lgbti-)jongeren. Het toont welk beleid we mogen verwachten als Vlaams Belang ooit aan de macht komt.

Radicaal-rechts aan de macht = vrijheden in het gedrang

Dat beleid is niet zo moeilijk in te beelden. In verschillende landen zien we de gevolgen van rechts-radicale beleidsdeelname. In Polen worden vrouwenrechten afgebouwd, lgbti-vrij zones uitgeroepen en abortus opnieuw strafrechtelijk vervolgd. In Hongarije worden kinderboeken waarin twee ouders van hetzelfde geslacht voorkomen verbannen. Objectieve mediaberichtgeving over gaybashing wordt er verboden als zou het ‘gay propaganda’ zijn. In Italië weigert de regering haar wetgeving aan te passen om beide ouders wettelijk te erkennen.

Overal waar radicaal-rechts aan de macht is, komen vrijheden en verworvenheden in het gedrang. Daarom is het belangrijk dat het duidelijk is wat Vlaams Belang en haar parlementsleden over deze verworvenheden denken. Volgens Sintobin is zijn uitspraak niet homofoob. Hij stelt dat scholen geen ‘doorgedreven genderideologie’ mogen onderwijzen. Doorgedreven genderideologie, niet toevallig dezelfde terminologie die in bovengenoemde landen wordt gebruikt.

Salonfähig

Vlaams Belang probeert zich salonfähig te maken: aanvaardbaar voor beleidsdeelname door andere partijen en – vooral – de kiezer. De partij beseft dat een overgrote meerderheid van de kiezers gelijke rechten voor vooral holebi- maar ook trans personen steunt. Daarom vraagt de partijtop aan haar mandatarissen om zich terughoudend op te stellen als het om holebirechten gaat. De partij zag welke reacties de uitspraken van parlementsleden als Filip Brusselmans, Dominiek Sneppe, Filip Dewinter of Stefaan Sintobin uitlokten.

De partij gaat zelfs verder. Ze probeert zich ook voor te stellen als partij die lgbti-personen verdedigt. Niet door wettelijke initiatieven in te dienen die gelijke kansen garanderen. Niet door resoluties te steunen die solidariteit uitspreken met lgbti-personen in het buitenland. Vlaams Belang verdedigt enkel lgbti-personen als het zich daarmee kan afzetten tegen moslims. De partij misbruikt de regenbooggemeenschap voor haar polariserende en haatdragende discours en werkt vooruitgang tegen.

Niet aandacht voor diversiteit is het gevaar, het Vlaams Belang is het gevaar

De uitspraken van Sintobin zijn kwetsend. Dat bleek ook uit een reactie van een meisje dat samen met de Vlaamse Scholierenkoepel het parlementaire debat van op de publiekstribune bijwoonde. De organisatie vraagt terecht meer aandacht voor het mentaal welzijn van (lgbti-)jongeren. Ze wijst terecht op het onveiligheidsgevoel van holebi- en trans personen op school. Dat zou nochtans de plek bij uitstek moeten zijn waar jongeren zich veilig kunnen voelen, waar homo- en transfoob gedrag aangepakt wordt. Het meisje wilde oplossingen horen van de minister. In plaats daarvan hoorde ze dat ze later geen kinderen zou moeten opvoeden. Dat kwetst.

Een mens zou zich afvragen wat Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vindt van de uitspraken van zijn fractiegenoot. Sintobin vindt blijkbaar immers dat Janssens, die openlijk homo is, niet geacht wordt kinderen op te voeden. In plaats van tussen te komen tijdens het debat, besloot Sintobin na zijn opmerking te zwijgen en verliet Janssens het halfrond.

Het is duidelijk, uit een achteloze uitspraak maar ook uit eerdere tussenkomsten en het stemgedrag: niet inclusief onderwijs met aandacht voor diversiteit is gevaarlijk. Vlaams Belang is gevaarlijk.

Lees hier meer over initiatieven van Orry over Diversiteit en Gelijke Kansen.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

1 reactie

GIna Daems · 24 oktober 2023 op 18:43

Orry
Goed dat ze af en toe hun ware aard laten zien
Daardoor kunnen we van repliek delen
Maar ze voeden wel een grote misnoegdheid bij bepaalde groepen in de samenleving
Daarom is het vooral onze opdracht en die van een sterk middenveld om deze mensen af te BLOKKEN
Door met mensen de dialoog aan te gaan en hun te overtuigen dat er een verdraagzame samenleving met respect voor iedereen geen utopie is
Maar zelfs een heerlijke must

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *