fbpx

Op vrijdag 29 maart werd in Antwerpen het werk neergelegd door de buschauffeurs van De Lijn. Dit gebeurde na twee gevallen van agressie tegen buschauffeurs. Ook op dinsdag 2 april werd ’s ochtends het werk spontaan neergelegd door 60% van de bus- en tramchauffeurs. De reden hiervoor was een infovergadering voor het personeel, volgend op de besprekingen van het agressiecomité. Hieruit bleek dat er geen camerabeelden beschikbaar waren van de incidenen.

Agressie: terugkerend probleem

Deze twee feiten van agressie staan niet op zichzelf. De acties die hierop volgden ook niet. In 2017 waren er maar liefst 1.494 feiten van verbale agressie ten opzichte van chauffeurs en controleurs van De Lijn. Daarbovenop vonden er niet minder dan 404 feiten van fysieke agressie plaats. Dat is meer dan één chauffeur of controleur per dag die fysiek wordt aangevallen tijdens de uitoefening van zijn/haar job. Naar aanleiding van de meeste recente voorvallen werd er zelfs een stakingsaanzegging ingediend voor twee weken voor de Antwerpse dienstverlening.

Te gast bij Studio Vlaams Parlement op 2 april naar aanleiding van mijn actuele vraag over de nood aan betere en veiligere werkomstandigheden voor het personeel van De Lijn.

De chauffeurs stellen zelf dat ze zich in de steek gelaten voelen door het beleid. Feiten van agressie worden sterk veroordeeld, maar maatregelen worden achteraf zelden getroffen. Na een incident in januari communiceerde De Lijn dat er extra controleurs worden ingezet om de chauffeurs bij te staan en er extra cameratoezicht komt. Een chauffeur die na een ongeval in Brasschaat op 12 maart bijstand vroeg, kreeg echter te horen dat er geen controleurs beschikbaar waren in de buurt, noch in Antwerpen. De aangeslagen chauffeur moest het op eigen houtje regelen. Bij één van de twee voorvallen verleden week was er een boordcamera aanwezig in de bus, maar deze blijkt defect.

Personeelsnood

Op woensdag 2 april ondervroeg ik minister Weyts hierover tijdens de plenaire vergadering. Net als enkele weken voordien wees ik op de nood aan betere werkomstandigheden voor chauffeurs bij De Lijn, en de nood aan meer personeel. Ook het personeel zelf wees op een tekort aan personeel als deel van het probleem. De minister vond toen dat ik een apocalyptisch beeld schetste. De werkomstandigheden van het personeel bij De Lijn zijn echter een belangrijke factor in het creëren van een performante dienstverlening. Hier moet dringend meer aandacht naar gaan. Te beginnen met het dringend beschermen van de fysieke integriteit.

Actuele vraag aan minister Weyts over agressie tegen chauffeurs

Wil je weten waarom Orry internationale aangelegenheden belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *