fbpx

BRON: Belga, 26 oktober 2013

CD&V pikt het niet dat coalitiepartner N-VA het sociaal-cultureel werk blijft intimideren. Dat was donderdag te horen in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Het gaat in dit geval om De Federatie, die de sector van het sociaal-cultureel werk vertegenwoordigt.

De Federatie stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen een omstreden bepaling in het nieuwe decreet dat de subsidievoorwaarden regelt in de sector van verenigingen als Davidsfonds en Natuurpunt. De bijsturing volgt een aantal principes uit het regeerakkoord. Dat voorziet onder meer dat bepaalde initiatieven die “segregatie in de hand werken” en “zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst” niet meer gesubsidieerd zullen worden. De Federatie vraagt het Grondwettelijk Hof nu om die passage te ver nietigen.

Decretale rust?

N-VA vindt dat De Federatie daarmee voor grote onzekerheid in de sector zorgt, bleek uit het antwoord van Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Marius Meremans (N-VA). “Er zal natuurlijk onzekerheid ontstaan bij de organisaties die tegen eind 2024 hun nieuwe beleidsplannen moeten indienen. Zullen zij zich al dan niet moeten positioneren ten opzichte van deze subsidievoorwaarde?”, zei Jambon.

“Net op het moment dat de sector vragende partij is voor decretale rust, dreigt deze rust verstoord te worden”, zei Meremans. “Als De Federatie gelijk krijgt, is dat potentieel een bom voor de subsidieaanvragen van sociaal-culturele organisaties, die nota bene lid zijn van De Federatie. We bevinden ons dus in de vreemde situatie dat een ledenorganisatie de vernietiging vraagt van de kern van de werking van haar eigen leden. Dat is alsof de Voetbalbond de voetbal wil verbieden.”

Respect voor sociaal-culturele organisaties, geen intimidatie

CD&V vindt dat N-VA met deze houding opnieuw het middenveld intimideert. Vorige week was er al consternatie omdat Jambon aankondigde twee vzw’s te laten doorlichten in de nasleep van het conflict in het Midden-Oosten. Het ging om Vrede vzw en GetBasic vzw, de organisatie achter de website Dewereldmorgen.

“De Federatie is een belangenbehartiger”, zei Orry Van de Wauwer. “Zij moeten kijken wat de belangen van de sector zijn en hebben het volste recht om naar het Grondwettelijk Hof te stappen.” De sector vroeg inderdaad om decretale rust, maar ook om duidelijkheid, stelde het parlementslid. “En die duidelijkheid ontbreekt, want er is geen definitie van wat ’terugplooien op zichzelf’ betekent. Dit was geen goed decreetgevend werk.”

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond Cultuur of rond Diversiteit & Gelijke Kansen.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *