fbpx

In het online stuk “Van debat tot decreet: de Vlaamse parlementaire prestaties uitgespit” maakt De Tijd een analyse van het werk van de Vlaamse Parlementsleden. Orry Van de Wauwer scoort hoog bij “ijverige parlementsleden”.

Het stuk bevat een tool om gedetailleerde info te krijgen over het werk dat een parlementsled doet. Een volksvertegenwoordiger heeft verschillende formele taken binnen het parlement: de goedkeuring van de begroting, de controle van de regering en wetten (decreten; of andere wetgevende initiatieven) maken. 

Die controlefunctie wordt o.a. uitgeoefend door het stellen van vragen: schriftelijke, mondelinge in commissie of plenaire, of via tussenkomsten. De wetgevende taak houdt het indienen, behandelen en stemmen van wetgevende initiatieven in, zoals voorstellen van decreet, resoluties, amendementen en conceptnota’s.

Orry bij ijverigste parlementsleden 

Op beide vlakken scoort Vlaams cd&v-parlementslid Orry Van de Wauwer hoog. Zowel op vlak van “vragenstellers” als “wetgevende initiatiefnemers” behoort hij tot de “ijverige” parlementsleden. Zo deed Orry deze legislatuur al 333 mondelinge tussenkomsten, stelde hij daarboven 743 vragen en nam hij 36 parlementaire initiatieven, waarvan 7 decreetsvoorstellen.

Cd&v actiefste fractie

Als “ijverig” parlementslid behoort Orry tot de juiste fractie. De cd&v-fractie in het Vlaams Parlement scoort immers het beste op deze criteria. “Dit is dankzij teamwork” zegt Van de Wauwer. “Niet enkel teamwork van de individuele parlementsleden, ook van de medewerkers die achter de schermen heel veel voorbereidend werk leveren. Zonder hen kunnen we onze job niet evengoed uitvoeren.”

“Verdoken partijfinanciering”

Ligt de hoge score voor de cd&v-fractie dan aan de goede ondersteuning, en hebben de andere partijen dit niet? “Elke partij krijgt dezelfde ondersteuning, in proportie met de grootte van hun fractie. Een kleinere fractie krijgt minder medewerkers, maar zij hebben ook minder parlementsleden te ondersteunen” licht Van de Wauwer toe. “Wij kiezen er als cd&v wel voor om onze fractiemedewerkers te laten werken voor de fractie, de parlementsleden, in het uitoefenen van hun mandaat. Verschillende andere partijen kiezen er voor om deze medewerkers in te zetten op de communicatiedienst. Dat is een verdoken vorm van partijfinanciering, terwijl partijen al grote dotaties krijgen. Het resultaat zie je natuurlijk in de kwaliteit van het parlementaire werk” besluit Van de Wauwer.

Populairste politici minst actief in parlement 

Opvallend: de meest “bekende” of “populaire” politici, blijken verre van het actiefst. Zo is Bart De Wever (N-VA) het minst actieve parlementslid, en scoort Conner Rousseau ook laag. Voor Van de Wauwer bewijst dit dat het niet mogelijk is om zowel burgemeester van een grote stad en/of partijvoorzitter, én parlementslid te zijn. “Ik kies voor één voltijds mandaat, waar ik me ook voltijds voor inzet. Dat is een vorm van respect voor de mensen die ik mag vertegenwoordigen.”

In een gelijkaardige vergelijking in 2020, bleek Orry ook een “uitschieter” te zijn in het Vlaams Parlement.

Wil je meer weten over het werk van Orry in het Vlaams Parlement? Klik hier om meer te lezen, of hier om je aan te melden op Orry’s nieuwsbrief.

Categorieën: Vlaams Parlement

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *