fbpx

Het Vlaams Parlement veroordeelt de blokkade van de Lachin Corridor, die de verbinding vormt tussen Armenië en Nagorno-Karabach. Deze blokkade belemmert het vrije verkeer van burgers, voertuigen en vracht. Op die manier wordt de inheemse Armeense bevolkging in Nagorno-Karabach volledig geïsoleerd. Het Vlaams Parlement wil het probleem opnieuw op de agenda van de Europese Commissie zetten en vraagt dat de rechten en vrijheden van de Armeense bevolking in het gebied worden gegarandeerd. “We moeten alles in het werk te stellen om te helpen, bijstand te verlenen en meer vooruitgang te boeken met de normalisering van de betrekkingen”.

Opflakkering van geweld

De aanleiding voor het initiatief in het Vlaams Parlement was het opflakkerend geweld vorig jaar, waarbij er gewonden en doden vielen. Met deze resolutie benadrukt het Vlaams Parlement dat het zeer bezorgd is over de aanhoudende spanningen en recente ontwikkelingen in de regio. Het Parlement veroordeelt de blokkade van de Lachin Corridor en wijst op de ernstige humanitaire gevolgen voor de 120.000 inwoners van Nagorno-Karabach.

Internationale actie

Het Vlaams Parlement roept op tot internationale actie om de situatie op het terrein te stabiliseren en de voortdurende agressie te stoppen. Er wordt gevraagd aan de Europese Commissie om een internationaal onderzoek in te stellen naar de gewapende incidenten in augustus en september 2022. Daarnaast dringt het Vlaams Parlement aan op het handhaven van het mandaat van de EU-monitoringscapaciteit en het waarborgen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Armenië. Het Vlaams Parlement dringt er bij Azerbeidzjan op aan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken en de corridor van Lachin onmiddellijk te openen.

“De voortdurende blokkade van de Lachin Corridor is onaanvaardbaar en heeft verwoestende gevolgen voor de inwoners van Nagorno-Karabach. Het is onze plicht als internationale gemeenschap om actie te ondernemen en deze humanitaire crisis aan te pakken. We roepen op tot onmiddellijke opening van de corridor en de bescherming van de rechten en veiligheid van de bevolking”, zegt Vlaams Parlementslid Allessia Claes, hoofdindiener van de resolutie.

De situatie van de inwoners van Nagorno-Karabach is zeer penibel, met ernstige tekorten aan essentiële levensbehoeften zoals gas, elektriciteit, medische zorg, voedsel en onderwijs. Het Vlaams Parlement hecht veel belang aan het onder de aandacht brengen en houden van deze situatie en roept op tot actie.

Kamerbrede goedkeuring

De resolutie werd tijdens de plenaire vergadering van woensdag 28 juni kamerbreed goedgekeurd. Hiermee toont het Vlaams Parlement hun betrokkenheid bij het aanpakken van dit bevroren conflict. Een kamerbrede goedkeuring is een krachtig signaal aan zowel nationale als internationale stakeholders dat de situatie in Nagorno-Karabach niet vergeten mag worden en dat er dringend behoefte is aan concrete stappen om de vrede, stabiliteit en het welzijn van de bevolking te waarborgen.

Opening van de Lachin Corridor van vitaal belang

Orry Van de Wauwer (cd&v): “Deze resolutie steunt elk initiatief dat streeft naar een duurzame vrede en veiligheid voor beide volkeren. Nu is op korte termijn de opening van de Lachin Corridor van vitaal belang: door deze blokkade geraken humanitaire hulp en de broodnodige voedselproducten en medicamenten nog onmogelijk in Nagorno-Karabach.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld): “Het gewapend conflict in Nagorno-Karabach heeft al meer dan 30.000 mensenlevens gekost. Alsof dat nog niet genoeg menselijk leed is, dreigt de aanhoudende blokkade van de Lachin Corridor de bevolking van de regio te isoleren van levensnoodzakelijke middelen als voedsel en medische zorgen. We mogen onze ogen niet sluiten voor de humanitaire ramp die zich hier aan het voltrekken is. Dit moet ophouden. Onze boodschap is duidelijk: Open deze corridor en stop deze blokkade!”

Update: op 19 september startte de republiek Azerbeidzjan een militaire operatie in Nagorno-Karabach, bovenop de blokkades. Hiermee worden de Armeniërs uit de regio verdreven. Op 4 oktober dienden Allesia Claes en Orry Van de Wauwer een nieuwe resolutie, gericht aan de Europese Commissie en internationale gemeenschap, met de oproep om deze etnische zuivering te stoppen.

Orry met de vriendengroep Nagorno-Karabach van het Vlaams Parlement, met een delegatie uit Nagorno-Karabach en hun president, in november 2019.

Lees hier meer over initiatieven van Orry rond buitenlands beleid.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *