fbpx

Het Antwerpse schepencollege schrapt alle projectsubsidies cultuur gedurende drie jaar. Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer begrijpt deze beslissing niet. Vervolgens maakte cultuurschepen Ait Daoud de situatie erger door rampzalige communicatie en overleg te weigeren. “Met deze schepen kan je geen goed cultuurbeleid meer verwachten”, aldus Van de Wauwer.

Vlaamse besparing teruggedraaid, nu extra projectsubsidies

Projectsubsidies zijn belangrijke middelen voor jonge en startende kunstenaars. Zowel Vlaanderen als lokale besturen kunnen zo’n projectmiddelen geven. In het begin van deze legislatuur besloot minister van Cultuur Jan Jambon nog om 60% te besparen in de Vlaamse projectsubsidies Cultuur. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) verzette zich toen tegen deze besparing, zowel in het parlement als in reactie voor de het Journaal en Terzake. “Projectsubsidies zijn zaaigeld voor jonge kunstenaars”, aldus Van de Wauwer. Uiteindelijk draaide minister Jambon deze beslissing terug, door 4 miljoen euro extra projectsubsidies te voorzien.

In juni 2022 kende de Vlaamse Regering de middelen voor de kunstensector toe. Toen voorzagen minister Jambon en de Vlaamse Regering, mee op vraag van cd&v, 26 miljoen euro extra voor Cultuur. Hiervan is 4,2 miljoen extra voorzien voor Vlaamse projectsubsidies.

N-VA en Vooruit besparen niet alleen, ze schrappen alle Antwerpse projectsubsidies

Een heel ander verhaal in Antwerpen, waar N-VA en Vooruit niet zomaar besparen op de projectsubsidies Cultuur, maar deze volledig schrapt. Voor drie jaar. “Hiermee worden de groeikansen van een hele generatie jonge kunstenaars ontnomen” reageert Orry Van de Wauwer.

Met deze schepen kan je geen goed cultuurbeleid meer verwachten

Na de beslissing tot schrapping van de subsidies, weigerde schepen Ait Daoud (N-VA) in gesprek te gaan met de sector. Meer zelfs, door een rampzalige communicatie op radio 1 en in een interview in Gazet van Antwerpen maakte ze elke toenadering met de cultuursector onmogelijk. “Met deze schepen kan je geen goed Antwerps cultuurbeleid meer verwachten”, vreest Van de Wauwer.

Einde van Antwerpse stadsdichters

Deze beslissing en rampzalige communicatie komen bovenop de heisa rond de Antwerpse stadsdichters. Nadat eerder Ruth Lasters ontslag nam omdat zij zich gecensureerd voelde door het stadsbestuur, namen ook de vier andere stadsdichters ontslag. Zij deden dit uit ongenoegen over het schrappen van de projectsubsidies. Ook het schrijversbal, de feestelijke start van het Antwerpse boekenfestival, ging hierdoor niet meer door.

Orry in het Vlaams Parlement over de schrapping van de Antwerpse projectsubsidies

Op donderdag 27 oktober debatteerde de commissie Cultuur over de Antwerpse beslissing. Orry mengde zich in het debat n.a.v. een vraag van parlementslid Imade Annouri.

[Fragment van dit stukje, plus als citaat exact zelfde deel uit verslag]

“Ik begrijp de keuze van het Antwerpse stadsbestuur helemaal niet. Met een beetje fantasie kan ik er proberen in te komen. Wij hebben in Antwerpen een bepaald chauvinisme. Als we zien wat er in Vlaanderen gebeurt, denken wij soms, de grens wat opzoekend, dat wij beter kunnen. Minister-president, in het begin van deze legislatuur hebt u 60 procent bespaard in de projectsubsidies. Met een beetje fantasie zie ik schepen Ait Daoud zeggen: ’60 procent? Wij kunnen beter! 100 procent projectsubsidies geschrapt! Niet voor één of twee jaar maar meteen voor drie jaar!’ Dat is een hele lichting nieuwe jonge startende kunstenaars wier kansen worden ontnomen. Die keuze begrijp ik niet. Ik hoop dat schepen Ait Daoud inziet – een inzicht dat u ook hebt gehad – dat ze die beslissing moet terugschroeven.”

Orry in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op 27 oktober

Gazet van Antwerpen, 9/11/22: Orry Van de Wauwer (CD&V) over schepen Nabilla Ait Daoud: “Met zo’n schepen kan je geen goed cultuurbeleid verwachten”

Antwerps Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) verwijt Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) van een zeer domme en populistische houding aan te nemen tegenover de cultuursector. “Ze toont aan dat ze een totaal gebrek aan kennis en voeling heeft met de cultuursector”, zegt Van de Wauwer. “Met zo’n schepen kan je geen goed cultuurbeleid verwachten.”

Van de Wauwer reageert op het interview in Gazet van Antwerpen met Ait Daoud. “Bij elk antwoord op elke vraag werd mijn verbazing groter en groter”, zegt Van de Wauwer. “Haar laatste antwoord waarin ze zegt dat kunstenaars maar moeten gaan werken voor hun centen is gewoon dodelijk. Het is populistisch en bewijst dat ze geen enkele voeling heeft met kunstenaars. Kunstenaars werken hard om iets te verdienen en dit meestal in onzekere omstandigheden. De schepen doet nu of zij wat aan vrijetijdsbesteding doen en daar voor willen worden betaald. Hoe kan je van zo’n schepen een goed cultuurbeleid verwachten? De Antwerpse cultuursector verdient beter.”

Coalitiepartner Vooruit?

Alleen vreest Van de Wauwer dat van dit stadsbestuur geen goed cultuurbeleid moet worden verwacht. Hij heeft vragen bij het standpunt van coalitiepartners Vooruit en Open Vld.

“Schepen Ait Daoud zegt dat ze binnen het college de steun heeft van haar collega’s van Vooruit en Open Vld”, zegt Van de Wauwer. “Maar de partijen zeggen in de pers dan weer dat ze tegen zijn. Het verbaast mij dat beide coalitiepartners de besparing op de projectsubsidies en het conflict rond de stadsdichters toch gewoon laten passeren binnen het schepencollege.”

Van de Wauwer hoopt dat de schepen het vertrouwen met de cultuursector terug kan herstellen door samen aan tafel te zitten.

“Alleen bemoeilijkt zo’n domme houding van de schepen dit wel”, zegt Van de Wauwer. “Als de cultuursector dit niet zou zien zitten, dan begrijp ik dit. De schepen ontlokt met haar uitspraken zo’n reactie. Ofwel weet de schepen niet beter of ze doet dit bewust. In beide gevallen is dit desastreus voor een schepen van Cultuur.”


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *