fbpx

We moeten elk talent op onze arbeidsmarkt benutten. Nog te vaak worden mensen echter gediscrimineerd op basis van hun etnisch-culturele achtergrond, handicap, gender, geaardheid of leeftijd. Daarom werkte Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) samen met academische experten en de beroepssectoren het systeem van correspondentietesten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt uit. Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) ondervroeg de minister hierover in het Vlaams parlement.

Correspondentietesten als schriftelijke praktijktesten

Eind december 2020 kondigde de Vlaamse regering aan om werk te maken van correspondentietesten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze correspondentietesten zijn een schriftelijke va­riant van de praktijktesten en moeten sensibiliserend werken, op twee manieren. Aan de ene kant kunnen steden en gemeenten er mee aan de slag, om discriminatie op de arbeidsmarkt of de huurmarkt in kaart te brengen. Aan de andere kant zullen de sectoren op de arbeidsmarkt zelf moeten nagaan hoe het gesteld is met de discriminatie.

Strijd tegen discriminatie

Drie experten hebben een plan uitgewerkt, waarmee minister van Werk Hilde Crevits gesprekken is aangegaan met 33 bedrijfssectoren. Deze vertegenwoordigen 1,9 miljoen Vlamingen in privésectoren en zullen bekijken hoe zij deze correspondentietesten in de praktijk kunnen brengen. Dit is een grote stap vooruit om discriminatie op de arbeidsmarkt op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen en tegen te gaan.

In fictieve sollicitatiebrieven zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of afkomst. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd. Alle afspraken met de sectoren worden gemaakt via tweejaarlijkse sectorconvenanten.

Acties zullen volgen

Deze zelfregulerende correspondentietesten zullen niet alleen sensibiliserend werken. Op vraag van Orry Van de Wauwer bevestigde minister Crevits dat er na deze correspondentietesten ook acties zullen volgen om de discriminatie verder tegen te gaan. Op federaal niveau werkt Nahima Lanjri ook verder rond praktijktesten en mystery calls.

Wil je weten waarom ik diversiteit & gelijke kansen belangrijk vindt? Klik dan op de link!


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *