Evaluatie culturele activiteitenpremie

De Vlaamse regering voorziet verschillende steunmaatregelen voor de cultuursector. Een hiervan is de culturele activiteitenpremie, waarvoor 35 miljoen euro (restmiddelen uit het Noodfdonds Cultuur) beschikbaar was. Al wie professioneel actief is in de cultuursector, kon hier op een laagdrempelige manier een aanvraag voor indienen. Deze werden volgens het principe “first come, first served” behandeld.

CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer heeft altijd bedenkingen geuit tegen dit subsidie-instrument. In de analyse van de ingediende en goedgekeurde aanvragen, ziet Van de Wauwer deze bedenkingen bevestigd. Hij vraagt om een grondige analyse van de culturele activiteitenpremie én het Noodfonds. De krant De Morgen bracht er alvast een artikel over (zie gele blok hieronder). Samen met zijn collega Karin Brouwers vraagt hij ook om een nieuw Kunstenfonds op te richten.

CD&V hekelt cultuurpremies Jambon: ‘Dit is strooien met helikoptergeld’

Er is te slordig omgesprongen met de 35 miljoen euro aan culturele activiteitenpremies die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor cultuur, uitdeelde. Die kritiek is te horen bij coalitiepartner CD&V.

De cultuurpremies werden verdeeld volgens het ‘ first come, first served ‘-principe. Resultaat: begin januari was de pot van 35 miljoen euro leeg. “Wij hebben vanaf het begin vraagtekens geplaatst bij deze methode. We begrijpen dat de minister snel wilde schakelen, maar dit budget had zorgvuldiger besteed kunnen worden,” zegt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). Bovendien betreurt hij dat aan het toekennen van de premies “zelfs geen minimale kwalitatieve beoordeling is voorafgegaan”.

Het gaat om premies van 2.000 tot 20.000 euro, die naar zevenduizend culturele activiteiten gingen tijdens de lockdown. Om een lange procedure te vermijden, werden de voorstellen niet inhoudelijk beoordeeld door een commissie – zoals dat gebruikelijk is bij susidieaanvragen – maar enkel op formele criteria gecheckt. Al wie professioneel actief is in de Vlaamse cultuursector kon een project indienen, op voorwaarde dat er minstens twee cultuurmedewerkers aan het werk werden gezet: technici voor de livestreaming van een concert, bijvoorbeeld.

Van de Wauwer: “De procedure werd bewust laagdrempelig gehouden om de kwetsbare kernspelers te ondersteunen. In die zin heeft de premie zeker nut gehad. Maar wij vragen ons af of dit geld wel is terechtgekomen bij de sectoren en de doelgroepen waar de nood het hoogst is. Ik stel bijvoorbeeld vast dat de kunstensector goed bedeeld is, terwijl er amper initiatieven uit de brede sociaal-culturele sector bij de begunstigden terug te vinden zijn.”

In juni vorig jaar werd in een noodfonds cultuur van in totaal 65 miljoen euro voorzien door de Vlaamse regering. Dat is nu helemaal leeg. “Na de eerste ronde van het noodfonds, met te hoge instapdrempels, hadden wij al vruchteloos gepleit voor een grondige evaluatie. Maar er werd gekozen om de rest van het fonds als helikoptergeld rond te strooien”, aldus de Wauwer.

Bovendien bleek de timing erg ongelukkig: Jambon lanceerde de premie begin oktober, net voor een nieuwe lockdown een groot deel van het culturele aanbod on hold zette.

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon, vindt niet dat de culturele activiteitenpremie haar doel is voorbijgeschoten: “Het was een uitzonderlijke maatregel, in uitzonderlijke omstandigheden. Met als duidelijke opdracht: de tewerkstelling in de sector een impuls geven en het rijke culturele aanbod stimuleren. Dat staat helemaal los van grote dossiers, die op inhoud en kwaliteit worden beoordeeld.” Wordt er in de toekomst nog budget op deze manier uitgedeeld? “Ik durf geen voorspellingen te doen over toekomstige maatregelen. We hopen eerder over een heropstart van de cultuursector te praten, en niet meer over noodgrepen.”

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *