fbpx

Wie hiermee geconfronteerd wordt, moet een anonieme aangifte kunnen doen van homofoob geweld of homofobie. Dat vindt de Belgische Senaat, die een resolutie van Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose (Open Vld) goedkeurde en waar CD&V actief aan meewerkte. Deze aangifte moet kunnen via een digitaal platform. Ook moeten politiediensten een draaiboek krijgen om met deze problematiek om te gaan. Verder wordt slachtofferhulp meer toegankelijk gemaakt, en gevallen van homofoob geweld worden als afzonderlijke misdrijven geteld.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) heeft vastgesteld dat het aantal dossiers met betrekking tot discriminatie van holebi’s in 2018 met 38 % is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar en dat deze stijging zich in 2019 heeft doorgezet. Eén op drie holebi’s geeft te kennen zich minstens één keer per maand onveilig te voelen omwille van hun geaardheid. Alle onderzoeken geven aan dat homofoob geweld, van straatintimidatie tot gaybashing, toeneemt. Maar de aangiftebereidheid is laag, de inspanningen van de regeringen ten spijt. Er gaapt een kloof tussen de officiële aangiftecijfers en het reële aantal feiten waarmee holebi’s worden geconfronteerd. De doorstroming van informatie verloopt bovendien niet uniform: klachten van homofoob geweld worden vaak niet in die termen worden geregistreerd.

Dark number

Dit dark number van homofobe gewelddaden maakt dat de politie onvoldoende zicht heeft op de problematiek en daders minder snel gevat worden, maar ook dat slachtoffers niet geholpen kunnen worden.

Daarom willen senaatsvoorzitter D’Hose, senator Orry Van de Wauwer (CD&V) en andere fracties in de Senaat dat er een anonieme aangifte mogelijk wordt, zoals die in Nederland en Engeland al bestaat. Eén digitaal loket met een website en een app moet de drempel tot aangiftebereidheid verlagen. “Ik heb samen met vele collega’s deze resolutie uitgewerkt met één doel voor ogen, namelijk om de drempel voor het indienen van een klacht bij geweld tegen LGBTI+ personen te verlagen en dus het ‘dark number’ terug te doen dringen”  verduidelijkt D’Hose.

Aandacht binnen politieopleidingen

De senaatsvoorzitter bedankte in haar tussenkomst de CD&V-fractie voor hun constructieve amendementen. “Het is belangrijk dat slachtoffers van homofoob geweld altijd aangifte doen. Niet alleen om een goed zicht te krijgen op de problematiek en hier preventief rond te kunnen werken om homofoob geweld tegen te gaan, maar ook voor slachtoffers om met dit trauma om te gaan. De mogelijkheid creëren om de aangifte anoniem te doen, kan de drempel hiertoe verlagen”, verduidelijkt senator Orry Van de Wauwer (CD&V), die ook rapporteur was voor deze resolutie. “Met deze resolutie vragen we verder ook dat politieagenten geschoold worden in hoe om te gaan met homofoob geweld, zowel tijdens de politieopleiding als de verdere carrière. Tenslotte wordt de mogelijkheid tot anoniem melden ook best uitgebreid naar andere vormen van seksueel geweld”, aldus Van de Wauwer.

Het is belangrijk dat slachtoffers van homofoob geweld altijd aangifte doen. Niet alleen om een goed zicht te krijgen op de problematiek en hier preventief rond te kunnen werken om homofoob geweld tegen te gaan, maar ook voor slachtoffers om met dit trauma om te gaan. De mogelijkheid creëren om de aangifte anoniem te doen, kan de drempel hiertoe verlagen

Orry Van de Wauwer in de Senaat – 26/2/2021

Anonieme aangifte homofoob geweld

Indien het slachtoffer dat wenst en enkel dan, kan er gekozen worden voor een formele klacht bij de politie waarbij dan de identificerende elementen van het slachtoffer ten opzichte van de dader afgeschermd worden. “Wie anoniem wil blijven, mag niet buiten de statistieken vallen. Dit zeer reële probleem mag op geen enkele manier geminimaliseerd worden,” zegt D’Hose. “Wie klacht wil indienen, moet zo lang mogelijk met de grootst mogelijke discretie geholpen worden. Pas als een slachtoffer daar zelf klaar voor is, kunnen deze zaken in de openbaarheid behandeld worden. Ook de wetenschap dat je achteraf geholpen wordt, verlaagt voor slachtoffers de drempel om aangifte te doen.”.

Sensibilisering

Het project moet voorafgegaan worden door een informatie- en sensibiliseringscampagne in samenwerking met organisaties van de regenbooggemeenschap die zich voor gelijke rechten inzetten. “Dit soort homovijandig gedrag is bijzonder laf en moet krachtdadig worden aangepakt,” zegt Van de Wauwer. “De bestrijding van deze misdrijven moet de hoogste prioriteit worden met een doorgedreven handhavingsbeleid, en we moeten de slachtoffers hulp en professionele ondersteuning kunnen bieden. Want de impact van deze misdaden is niet te onderschatten: ongeveer 2/3 van de slachtoffers ervaart psychische problemen. De beste manier om het onveiligheidsgevoel bij deze groep weg te nemen, is de oorzaak van het probleem aanpakken,” vult ze aan. “Dat betekent komaf maken met geweld en intimidatie, maar ook slachtoffers garanties bieden dat hun aangifte een verschil maakt in de strijd voor gelijke rechten, én voor hun eigen psychisch welzijn”, besluit de senaatsvoorzitter.

Eerder nam Orry Van de Wauwer ook al initiatieven in het Vlaams parlement.


Wil je weten waarom Orry LGBTQI+-kwesties, diversiteit & gelijke kansen belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *