fbpx

In augustus vernamen we de verontrustende berichten over de groep “Criminal System”, dat via sociale media homohaat verheerlijkt en oproept tot homofoob geweld. In het Vlaams parlement ondervroeg Orry Van de Wauwer (CD&V) de regering hierover, voor een betere bescherming van holebi’s tegen deze homohaat.

Binnen de chatgroepen op Instagram en Telegram zouden meer dan 400 video’s en foto’s gedeeld worden waarin homofoob geweld wordt verheerlijkt. Bij deze beelden zitten ook zelfgemaakte beelden in Blankenberge, Leuven, Roeselare en Antwerpen. Volgens de media zou het voornamelijk gaan om Tsjetsjeense jongeren die achter de groepering zitten.  Via sociale media als TikTok en Instagram worden jonge holebi’s opgespoord als doelwitten. Vervolgens worden ze bedreigd en met geweld aangepakt. De daders delen de beelden hiervan vervolgens verder online.

Zwaardere straffen door discriminatiegronden

Elke vorm van geweld is zinloos en verwerpelijk, en dit nog meer wanneer dit is ingegeven door haat tegenover holebi’s of andere discriminatiegronden. Zo voorziet de Belgische wetgeving al terecht verzwarende straffen voor misdrijven met racistische, seksistische, homofobe, gender- en leeftijdsmotieven.

Belang van melden homofoob geweld bij de politie

De schaal en georganiseerde manier waarop geweld wordt verheerlijkt door “Criminal System” is ook uiterst zorgwekkend. Jongeren radicaliseren en gebruiken sociale media om anderen te radicaliseren. Daarom ondervroeg Orry Van de Wauwer ministers Somers (Binnenlands Bestuur & Gelijke Kansen) en Demir (Handhaving) in het Vlaams parlement. De vervolging en sanctionering van dit homofoob geweld is een taak van de politie en justitie. Het Vlaamse niveau is voornamelijk bevoegd voor sensibilisering. Bijvoorbeeld rond het effectief melden van homofoob geweld bij de politie. Dit is belangrijk voor de vervolging en bestraffing van de daders, maar ook om een beter zicht te krijgen op de daderprofielen, zodat het beleid hier ook beter op kan inspelen. De holebi- en transgenderkoepel çavaria, die ondersteund wordt door de Vlaamse overheid, verzet hier al veel zinvol werk.

Het zou goed zijn indien slachtoffers van homo- en transfoob geweld dit ook anoniem kunnen melden bij de politie. Daarnaast is extra aandacht voor deze problematiek in de politieopleiding nodig. Verder zouden er aparte meldpunten kunnen komen”, aldus Van de Wauwer. Minister Somers wilde deze laatste optie alvast verder onderzoeken. Verder verwees hij naar een onderzoek dat nu loopt naar de daderprofielen. Hiermee kan het beleid beter inspelen op een bescherming van holebi’s tegen homohaat.

Pink washing door het Vlaams Belang

Niet alleen vanuit CD&V werden hier vragen over gesteld. Ok het Vlaams Belang diende hier een vraag over in. Zij stelden zichzelf voor als de verdedigers van holebirechten, hoewel zij in het verleden telkens tegen meer gelijke rechten voor LGBTQI+-personen stemden, en zich zelf onthouden hebben bij recente stemmingen in het Vlaams parlement om ook internationaal gelijke rechten voor holebi’s en transgenders te beschermen. “Nooit heeft uw partij zich bekommerd om gelijke rechten voor holebi’s en transgenders. U ziet holebi’s enkel staan wanneer u hen kan afzetten tegen nieuwkomers in onze samenleving. U misbruikt de holebigmeenschap voor uw polariserende en verdelende discours, om aan pink washing te doen”, repliceerde Van de Wauwer. Ook eerder wees Orry al op de hypocrisie van extreemrechts in deze. Bekijk Orry zijn repliek in de video hieronder.

Orry in de commissie Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen op 15 september 2020

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *