fbpx

Op de plenaire vergadering van 1 juli keurde het Vlaams parlement twee mensenrechtenresoluties goed, beide op initiatief van Orry Van de Wauwer (CD&V). Beide voeren internationale druk op, de eerste tegen de mensenrechtenschendingen in Bahrein, de tweede tegen de doodstraf van de Zweedse professor Djalali in Iran.

De resolutie over Bahrein is een gelijkaardige resolutie zoals de Senaat die op 14 februari 2020, dag op dag 9 jaar na de start van de Arabische lente in Bahrein, op initiatief van Orry Van de Wauwer (CD&V) goedkeurde. Dit was een symbolische datum: twee mannen die in de dodencel wachten op hun executie, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid tijdens de Arabische Lenteprotesten in Bahrein. “Een protest dat ijverde voor meer politieke vrijheden en mensenrechten, heeft ironisch en tragisch genoeg geleid tot een zware onderdrukking ervan”, licht Van de Wauwer toe.

Internationale druk tegen Bahreinse mensenrechtenschendingen

Met het aannemen van een gelijkaardige resolutie door het Vlaams parlement, willen de indieners de internationale druk op Bahrein verder opvoeren. De resolutie in de Senaat had immers impact. In de bespreking van de resolutie in de commissie van het Vlaams parlement lichtte Van de Wauwer de impact toe.

De resolutie vraagt om de opschorting op de doodstraf in Bahrein opnieuw in te voeren en pleit voor een nieuw en eerlijk proces, conform het internationaal recht, voor de ter dood veroordeelden. Met de resolutie verzoeken de initiatiefnemers ook aan de Vlaamse regering om haar bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten, en aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders. Ten slotte verzoekt de resolutie om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen voor militaire goederen met eindgebruik in Bahrein die ingezet kunnen worden om de mensenrechten te schenden.

Doodstraf voor VUB-Professor Djalali in Iran

De tweede resolutie gaat over de Iraans-Zweedse professor Ahmadreza Djalali, die al vier jaar en in slechte omstandigheden vastzit in een Iraanse gevangenis, waar hij wacht op de uitvoering van de doodstraf. Djalali, die werkte aan de VUB in Brussel, werd in Iran zonder eerlijk proces en zonder bewijs veroordeeld voor spionage voor de Israëlische overheid. Alle Iraanse rechtsmiddelen zijn uitgeput, momenteel wacht Djalali op de uitvoering van de doodstraf. Omwille van de slechte hygiënische omstandigheden in de Iraanse gevangenissen en de COVID19-pandemie verleende de Iraanse autoriteiten gratie aan 1000 gevangenen. Professor Djalali kwam hier echter niet voor in aanmerking, ondanks zijn precaire gezondheid.

Internationale druk is de laatste optie voor Djalali

Doordat alle Iraanse rechtsmiddelen zijn uitgeput, en Djalali niet in aanmerking komt voor de verleende gratie in kader van de coronamaatregelen in de gevangenis, lijkt erop dat buiten internationale druk niets de Iraanse autoriteiten nog verhindert om de executie uit te voeren. Daarom wil het Vlaams parlement met deze nieuwe resolutie opnieuw de internationale druk opvoeren om professor Djalali onvoorwaardelijk vrij te laten of de kans te geven op een nieuw, eerlijk proces” licht initiatiefnemer van de resolutie Van de Wauwer toe. “Professor Djalali was gastdocent aan de VUB, Vlaanderen moet internationaal, samen met Zweden het voortouw blijven nemen.”

De goedgekeurde resolutie vraagt niet alleen aandacht voor de precaire situatie van professor Djalali, het vraagt de Vlaamse regering ook om in al haar contacten met de Iraanse overheid het respect voor de mensenrechten op de agenda te zetten, waaronder een onmiddellijk moratorium op de doodstraf.

Samenwerking over meerderheid en oppositie

Voor beide resoluties zocht parlementslid Orry Van de Wauwer steun bij zowel de meerderheid (CD&V, N-VA en Open VLD) als oppositiepartijen Sp.a en Groen. Beide resoluties werden kamerbreed goedgekeurd.

Wil je weten waarom Orry mensenrechten belangrijk vindt en welke initiatieven hij hiertoe neemt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *