fbpx

Op vrijdag 14 februari keurde de Senaat in spoedbehandeling een resolutie goed. Deze heeft als doel de doodstraf in de Perzische eilandstaat Bahrein te veroordelen. De aanleiding hiertoe is de ter dood veroordeling van twee demonstranten die werden opgepakt in de nasleep van de Arabische Lente. “De situatie van de twee ter door veroordeelden wordt alsmaar slechter. Er moet dringend actie ondernomen worden.” Zo verklaart initiatiefnemer Orry Van de Wauwer (CD&V) de spoedprocedure.

Dag op dag 9 jaar geleden brak de Arabische Lente uit in Bahrein. De bevolking kwam er op straat om meer politieke vrijheid en meer respect voor de mensenrechten te eisen. Volgens Orry is de situatie in Bahrein ironisch genoeg enkel maar achteruit gegaan. “Sinds de Arabische Lente, waar men dus respect voor politieke – en mensenrechten eiste, zijn na het gewelddadige stilleggen van deze protesten door de overheid al deze rechten net keihard onder druk komen staan. Vandaar de resolutie.

Het verschil tussen leven en dood

Naast de algemene problematiek rond mensenrechtenschendingen, maakt de situatie van twee Bahreinen een internationale reactie zeer urgent. De heren Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa wachten momenteel op de uitvoering van de doodstraf, na hun betrokkenheid bij de democratische protesten ten tijde van de Arabische Lente. Hun bekentenissen werden door foltering afgedwongen en de twee kregen geen eerlijk proces.”

Vrijdag 14 februari keurde de Senaat de resolutie, op initiatief van Orry Van de Wauwer, in hoogdringendheid goed. Deze werd mee ingediend door leden van de fracties van CD&V, MR, open VLD, Sp.a, PS, Groen en Ecolo. “Een positief signaal”, zo reageert Orry Van de Wauwer. “Als volksvertegenwoordigers hebben wij niet enkel een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze eigen bevolking. We hebben ook een internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van slachtoffers van mensenrechten elders in de wereld.”

Internationale druk op Bahrein

De resolutie vraagt om de opschorting op de doodstraf in Bahrein opnieuw in te voeren. Daarnaast wordt er gepleit voor een nieuw en eerlijk proces, conform het internationaal recht, voor de ter dood veroordeelden. Met de goedkeuring van de resolutie verzoekt de Senaat ook:

– aan alle regeringen in België om hun bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij de Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten.
– aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders.
– om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen, voor strategische goederen die ingezet kunnen worden om de mensenrechten te schenden.

Herbekijk Orry’s tussenkomst in de Senaat hierboven.
Orry tijdens de toelichting van de resolutie in de Senaat op 14/2/2020

Wil je weten waarom Orry internationale aangelegenheden belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *