fbpx

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Het is voor ons allemaal belangrijk om hoop en perspectief te hebben. Zeker voor alle jongeren die al lang niet meer naar school kunnen gaan, is het belangrijk om te kunnen uitkijken naar de zomervakantie. Het is daarom nodig om te zorgen dat alles klaarligt om de zomerkampen van jeugdverenigingen te laten doorgaan. Als de Veiligheidsraad hiervoor toestemming geeft, zal er immers snel geschakeld moeten worden.

Ik ondersteun uiteraard de vraag van de Taskforce Jeugd om wat tijd te kopen en niet overhaast een beslissing te nemen over de zomerkampen. Zo dreigen deze niet bij voorbaat afgelast te worden. Maar ondertussen moeten we ons samen met de jeugdsector voorbereiden op een kampseizoen dat er helemaal anders kan uitzien: een zomervakantie die mogelijk later dan 1 juli start waardoor er te weinig begeleiders zijn, kampen die moeten worden verlaat, buitenlandse kampen die niet kunnen doorgaan. Er zal veel last minute werk aan de winkel zijn

Tenten tekort

Één van de problemen waar jeugdverenigingen momenteel op botsen, is een tekort in het aantal beschikbare tenten. De Vlaamse overheid voorziet in een uitleendienst kampeermateriaal waar jeugdverenigingen tenten kunnen ontlenen. Vorig jaar ondervroeg ik toenmalig minister van jeugd, Sven Gatz, over dit onderwerp. Minister Gatz garandeerde dat de stock tenten op peil zou blijven.

Toch blijken weer veel verenigingen naast de nodige tenten te hebben gegrepen. Momenteel staan een tweehondertal jeugdgroepen op de wachtlijst om tenten ter beschikking te krijgen. Ik ondervroeg minister van jeugd Benjamin Dalle hierover, ook hij neemt het engagement op om de capaciteit van de uitleendienst op peil te houden! Wel verduidelijkte de minister dat er enkele problemen zijn. De Coronamaatregelen zorgen voor vertragingen in het herstel, de onzekerheid over het doorgaan van de zomerkampen zorgt dat er niets opschuift in de wachtrij, en de toename van het aantal verenigingen dat op kamp gaat in de periode 15 juli en 15 augustus zorgt ook voor een piekvraag.

Minister met engagement

Ondertussen neemt minister Dalle ook verder het engagement om zo veel mogelijk groepen te voorzien van het nodige materiaal. Aan het personeel van de uitleendienst wordt gevraagd om een tandje bij te steken. Zo kunnen zij de achterstand door de Coronamaatregelen inhalen. Daarnaast werden er reeds gesprekken opgestart met Defensie om extra materiaal ter beschikking te krijgen. Dit zorgde reeds voor een aantal oplossingen. Tenslotte zijn Bataljong, de ondersteuner van het lokale jeugdwerk, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) betrokken in de taskforce zomer. Zij proberen zoveel mogelijk lokale voorzieningen voor de zomerkampen aan te leveren.

Bekijk mijn vraag aan de minister vanaf 1:09:53

Wil je weten waarom Orry jeugdthema’s belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *