fbpx

Orry Van de Wauwer, lijsttrekker voor cd&v bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en lid van de commissie Jeugd in het Vlaams Parlement, reageert heel scherp op de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om de subsidies voor JC Den Eglantier in Berchem stop te zetten.

Stadsbestuur laat jongeren in de kou staan

“Hiermee laat het stadsbestuur jongeren en het jeugdwerk opnieuw in de kou staan. Vorige week kondigde de stad nog trots aan dat ze de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaat verlagen omdat de stadskas er warm bij zit. Vandaag horen we dat er geen budget is voor de ondersteuning van een jeugdhuis. Na eerder de cultuursector, worden nu jongeren en het jeugdwerk de dupe van het beleid van dit stadsbestuur ” reageert Van de Wauwer.

Antwerps schepen van Jeugd Jinnih Beels stelt in Gazet van Antwerpen dat ze JC Den Eglantier steunde om een aanvraag in te dienen bij de Vlaamse Overheid om erkend te worden als bovenlokaal jeugdhuis, maar betreurt dat dit niet gelukt is.

Jeugdbeleid: Vooruit bespaart in Antwerpen, cd&v investeert in Vlaanderen

Ook hier reageert Van de Wauwer scherp: “Deze verklaring van de schepen is pure afleiding van het eigen falend beleid. In tegenstelling tot schepen Beels, neemt Vlaams cd&v-minister van Jeugd Benjamin Dalle wel zijn verantwoordelijk. Waar Antwerpen bespaart op jeugdbeleid (de schepen voorziet een groei van 2% in middelen, terwijl dit verre van de gestegen loon- en werkingskosten gezien de inflatie en hogere energieprijzen volgt, wat de facto een daling van middelen inhoudt voor de jeugdsector), voorziet minister Dalle jaarlijks 30% extra  middelen voor bovenlokale jeugdhuizen. Hij erkende bovendien ook twee Antwerpse organisaties (City Pirates en KAVKA) als bovenlokale jeugdhuizen.”

Toekomst JC Den Eglantier gehypothekeerd

Daarenboven klopt de argumentatie van Antwerps jeugdschepen Beels niet. “Vlaanderen kan ook pas Vlaamse middelen geven wanneer een jeugdcentrum een basiswerking heeft, gesubsidieerd door het lokaal bestuur. Met de beslissing tot stopzetting van stedelijke subsidies hypothekeert de schepen de toekomstkansen van JC Den Eglantier voor Vlaamse middelen” besluit Van de Wauwer.

Hier vind je meer informatie over de toegenomen middelen vanuit Vlaanderen voor bovenlokale jeugdhuizen, met een positieve reactie vanuit Formaat (vertegenwoordiger van de geprofessionaliseerde jeugdhuizen in Vlaanderen).

Lees hier meer over initiatieven van Orry op het vlak van jeugdbeleid of de stad Antwerpen.

Orry Van de Wauwer aan tafel met Antwerpse jongeren.
"JC Den Englantier: stadsbestuur laat jongeren in de kou staan
Categorieën: AntwerpenJeugd

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *