fbpx

Vorige maand kregen acht socioculturele organisaties het bericht dat hun subsidies voor tewerkstelling (gesco-middelen) vanuit Vlaanderen vroegtijdig stopgezet worden. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer sprong voor hen in de bres. Met resultaat! Minister-president Jambon erkent dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden .

Deze organisaties kregen einde maart een brief van het departement Cultuur Jeugd Media. In die brief verwijst het departement naar de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om de subsidie in 2021 stop te zetten.

Toekenning subsidies door toenmalig minister Gatz

Nochtans had de vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) het Vlaams Parlement een decreet laten goedkeuren waardoor de subsidies voor die acht organisaties tegen 2024 gradueel af te bouwen. Elke organisatie kreeg dus tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren.

Concreet gaat het om socioculturele en educa­tieve organisaties, waaronder kunsten­centrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen), DINAMO (stroom vzw, Turnhout) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar. Dit zou dus stoppen aan het einde van 2023.

Afspraak is afspraak…?

Met zijn beslissing zette minister van Cultuur Jan Jambon deze subsidies dus al vroeger stop. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer ging hier niet mee akkoord: “een afspraak is een afspraak. Deze organisaties rekenen op deze middelen om personeel tewerk te stellen.” Om de Antwerpse organisaties alvast te helpen, schakelde Van de Wauwer zijn CD&V-collega’s in de gemeenteraad in. Zo vroeg gemeenteraadslid Caroline Bastiaens alvast aan de Antwerpse schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) om Elcker-Ik en het Fakkeltheater te helpen. De woordvoerder van schepen Ait Daoud reageerde daarop dat het stadsbestuur hier geen middelen voor zou vrijmaken.

Ja: afspraak is afspraak!

Ook in het Vlaams parlement kaartte Van de Wauwer dit opnieuw aan. Minister van Cultuur Jambon bevestigde in de commissiezitting Cultuur van 30 april 2020 dat een afspraak inderdaad een afspraak is. De Vlaamse overheid moet dit nakomen. Daarom zal de minister kijken voor elk van de acht organisaties hoe zij op een alternatieve, structurele manier middelen kunnen krijgen. Indien er geen structurele oplossing wordt gevonden, gelden de eerder gemaakte afspraken voor de geleidelijke afbouw van hun subsidies tegen 2024.

Goede oplossing

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) reageert tevreden. “Deze houding siert de minister. Maar ook voor de acht organisaties is dit goed nieuws. Mogelijks krijgen enkele organisaties structurele subsidies. Indien niet, blijven de bestaande engagementen gelden. Vooral voor de medewerkers die dankzij de gesco-subsidies in dienst waren, is dit heuglijk nieuws.”

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *