fbpx

De voorbije week kregen acht socioculturele organisaties het bericht dat hun subsidies voor tewerkstelling (gesco-middelen) vanuit Vlaanderen vroegtijdig stopgezet worden. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer springt voor hen in de bres.

Deze acht organisaties kregen het bericht van het departement Cultuur Jeugd Media. In de brief verwijst het departement naar de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om de subsidie in 2021 stop te zetten.

De betrokken organisaties ontvangen geen andere subsidies meer van de Vlaamse overheid. Ook de Gesco-middelen (dit staat voor ‘gesubsidieerde contractuelen’, en is een tewerkstellingssubsidie) waren al uitdovend.

Toekenning door toenmalig minister Gatz

De vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voegde die middelen toe aan het beschikbare subsidiegeld. Zowat een jaar geleden maakte hij een afzonderlijk decreet voor de acht betrokken organisaties. Hierin staat de afspraak dat de middelen tegen 2023 gradueel afgebouwd zouden worden. Elke organisatie kreeg dus tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren.

Concreet gaat het om socioculturele en educa­tieve organisaties, waaronder kunsten­centrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar. Dit zou dus stoppen tegen 2023.

“Afspraak is afspraak”

Met zijn beslissing zet minister van Cultuur Jan Jambon deze subsidies dus al vroeger stop. Hier is CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer niet mee akkoord: “een afspraak is een afspraak. Deze organisaties rekenen op deze middelen om personeel tewerk te stellen. Er is een akkoord over de beleidsintentie om de tewerkstellingssubsidies af te bouwen. In het regeerakkoord staat dat alle Gesco- en DAC-subsidies uitdoven tegen 2030. Maar nu eenzijdig subsidies vervroegd stopzetten, is niet correct”.

Verscholen in begrotingstabel?

Minister Jambon beroept zich op de begroting die het Vlaams parlement eerder heeft goedgekeurd. Hier is Van de Wauwer het ook niet mee een. “De minister heeft inderdaad gesproken over gesco-middelen die vrijkomen. Deze toelichting gaf hij echter bij de besparingen op de projectsubsidie erfgoed. Hier vallen de acht getroffen organisaties niet onder” aldus Van de Wauwer.

Decretaal in orde?

Verder is de voorgestelde aanpak ook nog niet goed doordacht. Zo wil de minister de subsidies stopzetten door middel van een Programmadecreet. Dergelijke aanpassingen moeten echter gebeuren via een correcte decretale wijziging. Hierover moet er een debat gevoerd worden in het parlement.

Tijdens de gedachtewisseling over de coronamaatregelen in de commissie Cultuur (9 april), was Orry Van de Wauwer kritisch over de beslissing van de minister. Ook in de komende commissievergaderingen blijft Van de Wauwer dit opvolgen.

Lees hier het bericht van De Standaard van woensdag 15 april 2020.

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *