CD&V springt in de bres voor subsidies tewerkstelling vzw’s

De voorbije week kregen acht socioculturele organisaties het bericht dat hun subsidies voor tewerkstelling (gesco-middelen) vanuit Vlaanderen vroegtijdig stopgezet worden. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer springt voor hen in de bres.

Deze acht organisaties kregen het bericht van het departement Cultuur Jeugd Media. In de brief verwijst het departement naar de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om de subsidie in 2021 stop te zetten.

De betrokken organisaties ontvangen geen andere subsidies meer van de Vlaamse overheid. Ook de Gesco-middelen (dit staat voor ‘gesubsidieerde contractuelen’, en is een tewerkstellingssubsidie) waren al uitdovend.

Toekenning door toenmalig minister Gatz

De vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voegde die middelen toe aan het beschikbare subsidiegeld. Zowat een jaar geleden maakte hij een afzonderlijk decreet voor de acht betrokken organisaties. Hierin staat de afspraak dat de middelen tegen 2023 gradueel afgebouwd zouden worden. Elke organisatie kreeg dus tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren.

Concreet gaat het om socioculturele en educa­tieve organisaties, waaronder kunsten­centrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar. Dit zou dus stoppen tegen 2023.

“Afspraak is afspraak”

Met zijn beslissing zet minister van Cultuur Jan Jambon deze subsidies dus al vroeger stop. Hier is CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer niet mee akkoord: “een afspraak is een afspraak. Deze organisaties rekenen op deze middelen om personeel tewerk te stellen. Er is een akkoord over de beleidsintentie om de tewerkstellingssubsidies af te bouwen. In het regeerakkoord staat dat alle Gesco- en DAC-subsidies uitdoven tegen 2030. Maar nu eenzijdig subsidies vervroegd stopzetten, is niet correct”.

Verscholen in begrotingstabel?

Minister Jambon beroept zich op de begroting die het Vlaams parlement eerder heeft goedgekeurd. Hier is Van de Wauwer het ook niet mee een. “De minister heeft inderdaad gesproken over gesco-middelen die vrijkomen. Deze toelichting gaf hij echter bij de besparingen op de projectsubsidie erfgoed. Hier vallen de acht getroffen organisaties niet onder” aldus Van de Wauwer.

Decretaal in orde?

Verder is de voorgestelde aanpak ook nog niet goed doordacht. Zo wil de minister de subsidies stopzetten door middel van een Programmadecreet. Dergelijke aanpassingen moeten echter gebeuren via een correcte decretale wijziging. Hierover moet er een debat gevoerd worden in het parlement.

Tijdens de gedachtewisseling over de coronamaatregelen in de commissie Cultuur (9 april), was Orry Van de Wauwer kritisch over de beslissing van de minister. Ook in de komende commissievergaderingen blijft Van de Wauwer dit opvolgen.

Lees hieronder het bericht van De Standaard van woensdag 15 april 2020:

Jambon knijpt acht organisaties stiekem dood

Onder een vaag begrotingsartikel blijkt de voortijdige stopzetting van subsidies van acht socioculturele verenigingen te schuilen. Zelfs coalitiepartner CD&V voelt zich gepakt.

Acht socioculturele verenigingen konden nog  aanspraak  maken op geld voor ­gesco’s – voluit ‘gesubsidieerde  contractuelen’. Dat is een statuut om arbeid te subsi­diëren.   In 2016 heeft de Vlaamse ­regering  een streep  getrokken onder die ‘nepstatuten’.  Het geld werd over­geheveld naar de bevoegde ministers.

De vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voegde die middelen toe aan het beschikbare subsidiegeld. Zowat een jaar geleden maakte hij een afzonderlijk decreet voor de acht betrokken organisaties. Hij sprak met hen af om de middelen tegen 2023 gradueel af te bouwen.

Het gaat om socioculturele en educa­tieve organisaties. Onder hen kunsten­centrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar.

Enkele weken geleden kregen ze tot hun verbazing een brief waaruit blijkt dat ­minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) hun subsidie eind 2020 al stopzet. Dat gebeurde zonder voorafgaand overleg.

‘In snelheid gepakt’

‘In de aanloop naar 2023 konden de ­organisaties zich voorbereiden op een toekomst zonder steun’, zegt  Ellen De Boeck, directrice van de koepelorganisatie De ­Federatie. ‘Ze kunnen hun werking stop­zetten of elders financiering zoeken. We zijn in snelheid gepakt.’

Toen hij daarover werd ondervraagd, zei Jambon  in de cultuurcommissie dat hij ­deze beslissing had meegedeeld bij de begrotingsopmaak. Met die uitleg was coalitiepartner CD&V niet opgezet. ‘De beslissing zat verscholen achter een vaag begrotingsartikel’, zegt Orry Van de Wauwer. ‘Er was niet terug te vinden wat ermee bedoeld werd. We voelen ons gepakt en vragen verdere uitleg. Met de CD&V-fractie vinden we dit niet de juiste manier om dit aan te pakken.’

Geen terugvalbasis

Staf Pelckmans (Groen) vindt het not ­done om een afgesproken regeringsmaatregel zomaar af te voeren. ‘De Vlaamse overheid laat zich kennen als een onbetrouw­bare partner. Deze organisaties hebben geen ­terugvalbasis.’

Ook de SP.A is boos. ‘Dit is niet het ­moment om in de duik beslissingen te nemen die een negatieve impact hebben op de tewerkstelling’, zegt Katia Segers. ‘Zo verliezen eind dit jaar alweer een pak mensen hun job. In deze moeilijke tijden moeten we mensen in de cultuur en creatieve industrieën net zo veel mogelijk ondersteunen.’

Bron: De Standaard

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *