fbpx

Ook in tijden van coronacrisis werkt de Wetstraat verder. Op 27 maart keurt de Vlaamse Regering de Visienota Kunsten goed op voorstel van cultuurminister Jan Jambon. Het Kunstendecreet bepaalt dat deze nota voor 1 april aan het Vlaams Parlement moet worden overgemaakt. Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer (CD&V) zijn alvast opgetogen: “Tevreden met de keuzes in de visienota, waarbij rekening werd gehouden met de bekommernissen uit de kunstensector”, zegt Orry Van de Wauwer.

Op 27 maart keurt de Vlaamse Regering de Visienota Kunsten op voorstel van cultuurminister Jan Jambon goed. In zijn visienota legt de minister van Cultuur zijn beleidsaccenten vast voor de uitvoering van het Kunstendecreet: “Deze nota is een startpunt. Het verdere proces zullen we in nauw overleg met de kunstensector uitstippelen en uitwerken”, zegt Karin Brouwers. “De Corona-crisis treft de kunstensector extra hard en daar zullen we bij de implementatie van deze visienota uiteraard rekening mee houden. Wij zijn alvast tevreden met wat er op tafel ligt. De nota wil de diversiteit en de meerstemmigheid van het ecosysteem in de kunstensector alle kansen geven en vertrekt daarbij van het respect voor de artistieke vrijheid van de kunstenaar”.

Diversiteit en vrijheid van expressie

“De accenten uit deze visienota komen overeen met wat wij als CD&V belangrijk vinden in het Vlaamse kunstenbeleid. Voor ons moeten kunstenaars in alle vrijheid van expressie hun ding kunnen doen. Het tegendraadse karakter van de kunstenaar zorgt net voor innovatie”, zegt Orry Van de Wauwer. “Kijk maar naar nieuwe, artistieke uitingsvormen zoals ‘urban culture’ die hierdoor een kans krijgen. De visienota legt de nadruk op kunst als gemeenschapsvormende hefboom en op inclusiviteit. Een belangrijke voorwaarde voor CD&V.”

Subsidiëring

“Op vlak van subsidiëring bevat de visienota een aantal elementen die voor ons erg belangrijk zijn”, zegt Orry Van de Wauwer. “We appreciëren de heldere keuze die wordt gemaakt voor een volwaardig dynamisch veld voor projecten. Belangrijk om de humuslaag in de kunstensector voldoende zuurstof te blijven geven. Zo wordt er een relevant percentage van het kunstenbudget voorzien voor projectsubsidies om jonge en startende kunstenaars kansen te geven.”

“We zijn ook blij dat de optie van een fonds opengehouden wordt, wij zijn al jaren voorstander”, vult Karin Brouwers aan. “De bestaande fondsen Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds tonen aan dat ze dicht bij hun sector staan en dus op maat ondersteuning kunnen bieden wat tot internationale successen leidt”.

Culturele infrastructuur

Een laatste aandachtspunt voor CD&V dat in de visienota is opgenomen, gaat over culturele infrastructuur. “De noden zijn groot maar de middelen beperkt, dus werkt de kunstensector beter op een meer planmatige manier. Er komt op onze vraag een geïntegreerd en duurzaam beleid voor bovenlokale, culturele infrastructuur”, zegt Karin Brouwers. “We zijn dus tevreden met het bereikte resultaat en we kijken uit naar het overleg met de kunstensector over deze nieuwe beleidsvisie op de Kunstensector.”

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *