fbpx

Op 4 april vond in de commissie mobiliteit de 14e voortgangsrapportage plaats rond het Oosterweelproject en het Toekomstverbond. Hier werd een stand van zaken gegeven hoe het met dit infrastructuurproject, één van de grootste van België, loopt. Het hele overzicht kan ik hier niet doen, de commissiebespreking duurde maar liefst vier uur en half. De zitting is integraal hier te bekijken. Wel deel ik graag met jullie mijn bedenkingen zoals ik ze geuit heb in mijn tussenkomst tijdens de commissie.

Toekomstverbond

Het hele Toekomstverbond bestaat uit vier lagen. Het rond maken van de Ring met de Oosterweelverbinding is de eerste. Het overkappen van de Ring, belichaamd door de 18 leefbaarheidsprojecten, het tweede. Het Haventracé met de versterking van de Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel, A12 en de aanleg van de A102 was de derde laag. Het werken aan de Modal shift 50/50, het veranderen van ons vervoerspatroon naar 50% duurzame vervoersvormen, de vierde.

Haventracé

In de voortgangsrapportage hoor ik vooral spreken over de eerste twee. Ondanks de korte bespreking, lijken de andere twee me wat weggedeemsterd. De werkbank Haventracé is inderdaad opgestart en bezig de eerste lijnen uit te zetten, maar ik hoor graag toch nog wat de praktische stand van zaken is. Welke timing hebben we voor ogen? Is er al duidelijkheid hoe de A102 aangelegd zal worden? Welke werken kunnen al van start gaan in het havengebied of zijn reeds uitgevoerd? Over welk financieel plaatje spreken we voor het Haventracé? Graag hoor ik hier in de nabije toekomst een verdere stand van zaken en overzicht over.

Modal Shift

Op vlak van de modal shift meen ik me te herinneren dat er 1% van het totale budget voorzien zou zijn voor investeringen in infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Is hier nog steeds sprake van, is dit nog steeds een doel van BAM?1 Ik ben zeer blij dat er een fietstunnel wordt voorzien in de Oosterweeltunnel, maar vraag me toch ook af of deze futureproof kan bestempeld worden?²

De breedte van 6 meter is zeker goed nieuws, maar ik durf toch te vragen of dit wel voldoende is. Dit betekent 3 meter in elke richting. Als we de modal shift 50/50 bereiken, zitten we aan een grote trafiek fietsers en wandelaars. 3 meter in elke richting komt dan toch aan de lage kant uit om dit futureproof te noemen. Ik hoop toch dat er nog kans is om hier een upgrade te voorzien. Eens de tunnels er liggen, kunnen we immers niets meer veranderen. Dat moeten we nu doen, nu het nog kan.

Leefbare stad

Verder over de tunnels. Ik heb eerder al mijn bezorgdheden geuit over de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden. Een onderzoek van Greenpeace in september 2017 bracht aan het licht dat de tunnelmondingen van de Craeybeckxtunnel de zones zijn met de slechtste luchtkwaliteit in heel de stad. Deze tunnel is hoger en minder lang dan de toekomstige tunnels en sleuven die we gaan aanleggen binnen het Toekomstverbond. Hoe zal de impact op deze tunnelmonden, bijvoorbeeld aan het sportpaleis en de Groenendaallaan, worden beperkt dat het leefbaar blijft? Bij de vorige discussies bleek telkens dat filtering niet mogelijk is wegens te duur en slechts 30% van de lucht in de tunnels zou kunnen zuiveren. Hoe zullen we zorgen dat deze zones geen zwarte zones worden in de stad?

Daarnaast wil ik nog wijzen op een schriftelijke vraag die in onlangs stelde omtrent de personeelsnood. Alle werven en werken in Antwerpen zullen een grote groep arbeiders naar Antwerpen brengen. Ik kan me voorstellen dat een heel aantal van deze mensen niet in de buurt van de stad zullen wonen, en dus nood hebben aan huisvesting en maatschappelijke faciliteiten. Welke rol zal BAM op zich nemen om deze personeelsaanvoer te managen?4

Lees ook Gazet van Antwerpen: 1500 extra arbeiders gezocht voor Oosterweel

Veerboot

Als laatste wil ik nog even inpikken op iets dat tijdens de bespreking zojuist vermeld werd in verband met de Waterbus. Deze zal de rol van het veer aan Lillo overnemen. Deze snelle verbinding is aan te moedigen, er is een enorme nood om van de Linkeroever tot de Rechteroever te geraken. Dat werd hier net letterlijk vermeld. In deze optiek vind ik het vreemd dat het veer over de Schelde aan het Steen binnenkort wegvalt.

In het voorjaar stopt het Vlaams gewest met de inzet van dit veer, en valt dus de alternatieve verbinding over de Schelde weg. De gebruikscijfers zijn nochtans heel hoog, om de drie maanden vraag ik deze op via schriftelijke vraag en de cijfers spreken voor zich. Ik pleit al langer voor het permanent maken van deze Scheldekruising. Ik hoop dus met de wijze woorden van zojuist, het veer langer in gebruik zal zijn dan het voorjaar van 2019, of dat de Waterbus deze snelle verbinding op zich zal nemen.5

Antwoorden

1.BAM liet weten dat het absoluut het doel is om minimaal 1% va het totale investeringsbudget van Oosterweel te investeren in fiets- en wandelvoorzieningen. De ambitie hierin ligt zelfs hoger dan 1%.

2.Er was consensus bij de sprekers en minister dat de tunnel optimaal gezien breder zou aangelegd worden. De tunnelstukken worden echter gefabriceerd in Zeebrugge en via schip naar Antwerpen gevoerd. Dit is het probleem, de Boudewijnsluis kan slechts tunnelelementen tot die grootte verwerken. Dus is de grootste optie mogelijk die van 6m breed.

3.De technologie achter de filters is een moderne technologie die nog voortdurend evolueert. Er wordt dus pas binnen enkele jaren gezien welke technologie er voorzien zal worden.

4.BAM neemt hierin zijn verantwoordelijkheid op samen met de stad Antwerpen en AG Vespa. Verwacht wordt dat er 1500 arbeiders nodig zullen zijn voor de werken. (zie artikel GVA)

5.De minister liet weten overtuigd te zijn van de nood aan een permanent Scheldekruising over het water (zie artikel GVA). Dit is een grote stap in de goede richting voor Antwerpen.

Meer weten over Orry zijn plannen voor Antwerpen? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *