De openbare bibliotheek als basisdienst voor alle burgers

Het Vlaams parlement keurde op woensdag 20 maart de resolutie over de toekomst van de openbare bibliotheek goed, ingediend door Bart Caron (groen), Jean-Jacques De Gucht (open vld), Marius Meremans (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Katia Segers (sp.a). Hiermee roept het parlement de regering op om de bibliotheek te beschouwen als een basisdienst waar elke burger recht op heeft.

De resolutie werd unaniem aangenomen door het parlement, nadat de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media dit eerder ook deed.

De resolutie kwam tot stand na de succesvolle campagne #bibvooriedereen, waarvan Orry Van de Wauwer een van de ambassadeurs was, en het verzoekschrift dat de VVBAD (de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) indiende met 56.000 handtekeningen. Na de behandeling van het verzoekschrift in de commissie, en een hoorzitting met de sector die hierop volgde, werkten de indienende parlementsleden over de partijgrenzen heen samen aan deze resolutie.

De campagne #bibvooriedereen stelde de openbare bibliotheken voor als een klaavertjevier: met een professionele werking, staat ze met twee voeten in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek waar je laagdrempelig toegang tot informatie krijgt.

Naast het beschouwen van de bibliotheken als een basisdienst voor alle burgers, roept de resolutie op om te meten hoe de werking van de bibliotheken evolueert, om hieruit beleidsconclusies te trekken. Verder vragen we aan de Vlaamse regering om blijvend aandacht te hebben voor innovatie en bibliotheken de kans te geven projectmiddelen te verwerven.

“CD&V diende deze resolutie met veel overtuiging mee in. De unanieme stemming in het parlement zorgt voor een zeer sterk politiek signaal – over alle partijen heen – dat wij vinden dat een bibliotheek een basisdienst voor cultuur en informatie is voor alle burgers”, zo besloot parlementslid Orry Van de Wauwer in de plenaire vergadering. Hoewel er niet meteen praktische gevolgen aan verbonden zijn, mag de symbolische kracht ervan niet onderschat worden. “Het is een statement waarop de sector, zowel op Vlaams niveau als lokaal, nog vaak beroep kan doen”, aldus VVBAD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *