fbpx

Woensdag 6 maart keurde het Vlaams Parlement twee nieuwe cultuurdecreten goed: het nieuwe amateurkunstendecreet en het bovenlokaal cultuurdecreet.

Het amateurkunstendecreet is het oudste sectordecreet binnen Cultuur. Het bovenlokaal cultuurdecreet, dat tot stand kwam na de afschaffing van cultuur als provinciale bevoegdheid na 2018, is het jongste. De minister van Cultuur en het Vlaams Parlement evalueerden beide decreten grondig, gingen in gesprek met de sector, en stemde uiteindelijk twee nieuwe decreten.

Afschaffing provinciaal cultuurbeleid liet een gat na

Er zijn in Vlaanderen veel culturele organisaties die een werking hebben die te groot is voor de gemeente of stad waar ze hun werking ontplooien, maar die tegelijk te klein zijn om op Vlaamse schaal ondersteund te kunnen worden binnen de sectordecreten, zoals het kunstendecreet of het amateurkunstendecreet. Vroeger speelden provincies hier nog een rol, sinds 2018 niet meer. Om het gat dat hierdoor viel te dichten, werd het bovenlokaal cultuurdecreet gestemd in 2018.

Bijsturing bovenlokaal cultuurdecreet was nodig

Daar werden bijvoorbeeld de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden in voorzien. De verwachtingen voor de uitrol van dat nieuwe bovenlokaal cultuurdecreet waren zeer hoog gespannen. Maar de drempel voor organisaties die met vrijwilligers werken lag duidelijk te hoog. Daarom was een bijsturing nodig, die nu is gebeurd.

2 miljoen amateurkunstenaars

Naast aan aanpassing van het bovenlokaal cultuurdecreet, keurde het Vlaams Parlement ook een nieuw amateurkunstendecreet goed. Volgens cd&v-parlementslid Orry Van de Wauwer biedt het nieuwe amateurkunstendecreet meer kansen, zichtbaarheid en erkenning aan de grote groep Vlaamse amateurkunstenaars. “Bijna de helft van de Vlamingen ouder dan 14 jaar beoefent amateurkunsten. Dat gaat om meer dan 2 miljoen Vlamingen die actief zijn in een koor, fanfare, toneel- of dansgroep,… Zowel individuele amateurkunstenaars, groepen, mensen die starten of al meer ervaring hebben, alsook artiesten die de ambitie hebben om van kunstbeoefening hun beroep te maken krijgen de nodige ondersteuning” verduidelijkt Van de Wauwer.

Bijkomende middelen nodig

Bij de stemming riep Van de Wauwer op om in de toekomst bijkomende middelen te voorzien voor beide decreten. Dit zal een taak zijn voor het nieuw verkozen parlement en de nieuwe Vlaamse Regering.

Lees hier meer over initiatieven van Orry voor Cultuur.

Categorieën: Vlaams Parlement

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *