fbpx

Sinds 2013 kent België een neerwaartse trend van nieuwe hiv-diagnoses. De voorbije jaren ziet Sciensano echter opnieuw een stijging van nieuwe besmettingen bij enkele doelgroepen. Met PrEP bestaat een preventieve hiv-medicatie. Met een resolutie streeft senator Orry Van de Wauwer naar een betere toegankelijkheid van preventieve HIV-medicatie.

Sciensano staat in voor de epidemiologische toezicht van hiv en aids in België. De meest recente cijfers gepubliceerd door Sciensano beschrijven de situatie zoals die was op 31 december 2021. Ten opzichte van het piekjaar 2012, toen er nog 1.209 nieuwe diagnoses werden geregistreerd, waren er in 2021 781 nieuwe diagnoses van hiv-infecties in ons land. Sinds 2013 is er een duidelijk neerwaartse trend ingezet. Ten opzichte van 2019 ging het in 2021 om een daling met 17%. Maar tegelijkertijd was er in 2021 een lichte stijging ten opzichte van 2020 met 4%. Wanneer specifiek gekeken wordt naar overdracht bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) dan ging het zelfs om een stijging met 9% op één jaar tijd. Sciensano concludeert dat ondanks de geboekte vooruitgang op het vlak van hiv-preventie, de epidemie in ons land nog niet onder controle is.

Resolutie

De toegang tot het volledige gamma van preventiestrategieën moet worden gehandhaafd en geoptimaliseerd. In dat kader verwijst Sciensano expliciet naar het gebruik van PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) dat nog beter bij de doelgroepen moet terechtkomen. Vlaams Parlementslid en senator Orry Van de Wauwer (cd&v) heeft daarom een resolutie ingediend bij de Senaat, met beleidsaanbevelingen gericht aan zowel de federale regering als de deelstaatregeringen.

Betere toegankelijkheid van preventieve HIV-medicatie

PrEP is een medicijn dat zeer effectief beschermt tegen de overdracht van hiv bij een onbeschermd seksueel contact. Wanneer het wordt gebruikt volgens voorschrift, dan beschermt PrEP met een effectiviteit van 99%. “De introductie van PrEP kan dan ook een echte gamechanger betekenen op het vlak van hiv-preventie. Dit echter op voorwaarde dat al wie het risico loopt op een hiv-besmetting voldoende gemotiveerd en bereid is om PrEP te gebruiken en er ook toegang toe heeft”, zegt Van de Wauwer (cd&v). “Op dit ogenblik bestaan er nog te veel drempels voor toegang tot de PrEP-medicatie. Met deze resolutie doe ik voorstellen om deze drempels weg te werken”.

Huisartsen inschakelen

Concreet vraagt Van de Wauwer om de bestaande wachttijden tussen het moment van aanmelding bij een hiv-referentiecentrum en de feitelijke opstart van het PrEP-gebruik in te korten. “Dit kan door de druk op de hiv-referentiecentra te laten afnemen door ook huisartsen in te schakelen bij de opvolging tijdens het verdere PrEP-traject. Vandaag verloopt het PrEP-verstrekkingsmodel immers enkel via de hiv-referentiecentra, waarvan er slechts minstens één per provincie is. Een huisarts kan nog geen medicatie voorschrijven die leidt tot terugbetaling van de medicatie. Indien een huisarts de medicatie ook kan voorschrijven, verlaagt dit de druk en de wachttijden bij de referentiecentra.” Daarnaast stelt de resolutie maatregelen rond remgeld en een transparant prijzenbeleid voor soa-testen voor.

De Senaat zal de resolutie van Van de Wauwer, die ook de steun geniet van open vld, Vooruit, PS, Ecolo, Groen en MR, op maandag 4 december voor de eerste maal in commissie behandelen.

Lees hier meer over andere initiatieven van Orry op vlak van lgbti-rechten en gelijke kansen.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *