fbpx

Het departement Cultuur besteedt meer en meer beleidsvoorbereidend onderzoek uit aan consultancybedrijven, minder aan academische instellingen of steunpunten uit de sector. Apache schreef er een uitgebreid stuk over, in navolging van vragen van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (cd&v) aan minister van Cultuur Jambon. Van de Wauwer pleit nu voor de oprichting van een consultancydatabank, waarin alle uitbesteedde overheidsopdrachten terug te vinden zijn.

BERICHT VAN BELGA:

Naast de nieuwe subsidiedatabank zou er ook een databank moeten komen met daarin een transparant overzicht van alle consultancy-opdrachten van de Vlaamse overheid. Die suggestie heeft Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) donderdag op tafel gelegd in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon “wil erover nadenken”. Groen schaart zich achter het voorstel.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse regering de subsidiedatabank, het langverwachte publiek toegankelijke register met informatie over alle subsidies die de Vlaamse overheid en al haar departementen en agentschappen toekennen. “Een goed initiatief”, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer. “Het zorgt voor transparantie en versterkt h et vertrouwen van de bevolking in waar de regering geld aan uitgeeft.”

Maar Van de Wauwer wil graag een stap verder gaan en pleit voor een gelijkaardige databank die de consultancy-opdrachten (en -budgetten) van de Vlaamse overheid in kaart brengt. “Het is logisch dat de Vlaamse overheid bepaalde taken uitbesteedt: het is niet mogelijk om alle expertise altijd in huis te hebben. Maar dit moet op een correcte en transparante manier gebeuren. Een door iedere Vlaming raadpleegbare databank kan helpen om het vertrouwen te versterken.”

Van de Wauwer deed de suggestie naar aanleiding van een discussie over het opvallend hoge onderzoeksbudget dat het departement Cultuur deze legislatuur al uitgaf aan het uitbesteden van opdrachten. Er is ook al langer kritiek op het toenemend aantal consultancy-opdrachten bij de Vlaamse overheid. Volgens Van de Wauwer zou een overzichtelijke databank “duidelijkheid scheppen”. De CD&V’er wil daarover binnenkort ook een initiatief indienen in het parlement. Minister Jambon wil nog geen beloftes doen, maar “wil erover nadenken”. Groen-parlementslid Meyrem Almaci vindt het alvast “een heel goed voorstel”. “Ik wil het voorstel zeker ondersteunen omdat we op die manier ook duidelijk de trends zullen kunnen zien”, aldus nog Almaci.

Lees hier meer over het werk van Orry Van de Wauwer in de commissie Cultuur.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *