fbpx

“Stel mijnverbouwpremie.be ook open voor aanvragen van de jeugd- en cultuursector”, dat vraagt cd&v. “Eén gezamenlijk loket maakt het voor de sector gemakkelijker om mee de omslag te maken naar energiezuinige infrastructuur.”

In januari treden de nieuwe subsidieregels voor de jeugdverblijven in werking. Ook de lokalen van de jeugdbewegingen komen hiervoor in aanmerking. Bij de parlementaire besprekingen pleitte de cd&v-fractie voor één gezamenlijk loket waar jeugdverenigingen hun aanvraag kunnen doen. Het is voor jeugdorganisaties immers niet gemakkelijk om soms door het bos de bomen nog te zien in het kluwen van de subsidieaanvragen. “Deze jonge vrijwilligers hebben andere zaken aan hun hoofd dan de wetgeving te bestuderen en alle dossiers in drievoud in te dienen bij de juiste administratie,” zegt cd&v-parlementslid Tinne Rombouts.

Stel mijnverbouwpremie.be ook open voor de jeugd- en cultuursector

Concreet pleit Tinne Rombouts voor een één loket waar de sector terecht kan met alle vragen over jeugdinfrastructuur. Er is een duidelijke ‘taakverdeling’ tussen het Departement CJM en Toerisme Vlaanderen, maar voor de sector blijft het een extra drempel om zelf te moeten uitvissen waar ze voor welke subsidie terecht kunnen. De Vlaamse overheid moet zich ook naar hen klantvriendelijk opstellen. Dat kan met één online loket waar men een premie kan aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen.  De cd&v-parlementsleden stellen voor om de jeugdinfrastructuursubsidies te integreren via www.mijnverbouwpremie.be. Zo kunnen jeugdverenigingen en jeugdverblijven alle bouw- en renovatiepremies tegelijk aanvragen.

Groot maar versnipperd aanbod

“Dit geldt trouwens ook voor de cultuursector,” sluit cd&v-parlementslid Orry Van de Wauwer hierbij aan. “Momenteel is het aanbod van de Vlaamse overheid enorm groot maar heel versnipperd. Wil de Vlaamse overheid effectief de transitie maken naar meer energiezuinigheid dan moet het ook voor de cultuursector duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun infrastructuursubsidieaanvragen. Daar ligt momenteel een grote uitdaging.”

Tinne Rombouts en Orry Van de Wauwer vragen dan ook aan minister Dalle, minister Demir en minister Jambon om hier werk van te maken én om dit helder te communiceren aan de jeugd- en cultuursector.

Lees hier meer over initiatieven van Orry over Cultuur of over Jeugd.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *