fbpx

Op de dynamische lijst gevaarlijke verkeerspunten op Vlaamse gewestwegen, de zogenaamde lijst van zwarte punten, staan in 2022 300 kruispunten vermeld. Van deze 300 verkeerspunten liggen er 141 kruispunten in de provincie Antwerpen en niet minder dan 82 in de stad Antwerpen. Zowel in de stad als provincie betekent dit een stijging. Volgens Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer is dit een teken dat er nog veel werk aan de winkel is: “Bijna de helft van alle Vlaamse gevaarlijke punten liggen in onze provincie, meer dan een kwart in onze stad. Allemaal kruispunten waar je je kind niet fietsend langs wilt sturen. Dat is gewoonweg te veel.”

Het  Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds 2018 met een dynamische Lijst van gevaarlijke verkeerspunten om de meest gevaarlijke kruispunten op de Vlaamse gewestwegen aan te duiden en prioritair pakken. Binnen deze lijst wordt een verkeerspunt als gevaarlijk bestempeld indien het in een berekening met 5-3-1 quotering de drempel van 15 punten overschrijdt. Deze quotering wordt opgemaakt per dodelijk, zwaargewond en lichtgewond slachtoffer, en ook verhoogd met factor 1,7 indien het slachtoffer een zwakke weggebruiker is. De berekeningsformule en meer informatie over de lijst vind je op deze site: https://wegenenverkeer.be/gevaarlijke-punten. Voor de nieuwe lijst in 2022 gaat het om ongevalscijfers van 2018-2020.

Stad en provincie Antwerpen

De dynamische lijst gevaarlijke verkeerspunten gepubliceerd in november 2021 telde 302 gevaarlijke punten op Vlaamse gewestwegen. De nieuw gepubliceerde lijst in 2022 telt 300 gevaarlijke punten en werd opgesteld op basis van de ongevalscijfers van 2018-2020. Van deze 300 punten ligt bijna de helft (141) in de provincie Antwerpen en ligt ook meer dan een kwart (82) in de stad Antwerpen. Een enorm aandeel vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer. Hij hoopt dat deze hoeveelheid de komende jaren significant zal dalen. “Heel wat punten die nog op de lijst staan zitten mee ingekapseld in huidige of geplande infrastructuurwerken. Specifiek voor de stad Antwerpen zijn de Oosterweelwerken een belangrijke aanzet om de kruispunten op en rond de Ringzone in één beweging aan te pakken. Op termijn moeten deze kruispunten dus zeker van de lijst verdwijnen. Onze provincie is dichtbebouwd, maar dat is geen verklaring waarom de provincie Antwerpen veel meer gevaarlijke kruispunten telt dan pakweg Oost-Vlaanderen (76 gevaarlijke kruispunten).”

Van de Wauwer meent echter dat er ook lichtpunten in de nieuwe lijst te zien zijn: “Ten opzichte van 2021 zijn er in de provincie 39 punten niet meer terug te zien in de lijst. Een teken dat ze veiliger zijn geworden, bijvoorbeeld door uitgevoerde ingrepen. We staan niet stil, maar het kan nog een versnelling hoger om al deze punten aangepakt en veilig te zien worden.”

What’s next?

Nu de nieuwe dynamische lijst gevaarlijke punten gepubliceerd is, zal Van de Wauwer intensief informatie opvragen over deze gevaarlijk punten in de provincie. “Deze kruispunten zullen enkel veiliger worden als dit op alle bestuurlijke niveaus wordt aangepakt en ook buurtbewoners geïnformeerd worden. Met extra informatie over de huidige stand van zaken en wat de plannen zijn per kruispunt, kunnen de lokale besturen en mandatarissen afdoende worden geïnformeerd over de huidige situatie en de geplande aanpak.”

Volgens het parlementslid is het belangrijk om deze informatie op te vragen om meer inzicht te krijgen in de cijfers en ongevallen. Bijvoorbeeld Lier had geen gevaarlijke kruispunten volgens de dynamische lijst gevaarlijke verkeerspunten 2021, terwijl er nu drie gevaarlijke punten liggen. Ook in Wijnegem verdween het ene gevaarlijke punt uit de lijst van 2021, maar kwamen er vier nieuwe punten bij. “Het is belangrijk om in het oog te houden welke deze punten zijn, of hier recent wegenwerken werden uitgevoerd die een situatie onveiliger maakten, wat de ongevalsscore is, …, om ook te snappen wat er aan de hand is. Soms duiken kruispunten het ene jaar op om het jaar nadien te verdwijnen, omdat ze net boven of onder de nodige ongevallenscore van 15 punten zitten. Ook voor deze punten is het belangrijk om aandacht te blijven vragen.”

Zie ook: Zwarte verkeerspunten blijven zwart.

Lees hier het artikel dat verscheen in de Gazet van Antwerpen.

Wil je meer weten over initiatieven van Orry rond mobiliteit? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *