fbpx

In 2018 telden de Vlaamse gewestwegen 213 zwarte punten. Van deze 213 punten werden er het afgelopen jaar 32 aangepakt en verwijderd van de lijst met zwarte punten. “Dat is een goede eerste stap, maar echt tevreden kunnen we niet zijn,” stelt Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer die de cijfers opvroeg, “Op een jaar tijd werden slechts 15% van de meest onveilige punten op gewestwegen in heel Vlaanderen aangepakt. De ambitie voor verkeersveiligheid moet hoger liggen.”

Lees meer: Gazet van Antwerpen.

Sinds 2018 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer met een dynamische lijst van zwarte punten om de gevaarlijke punten in ons verkeer aan te pakken. Op deze lijst worden alle locaties op gewestwegen opgesomd die in de voorbije drie jaar minstens een prioriteitscijfer van 15 behaalden. Dit prioriteitscijfer wordt berekend aan de hand van de zwaarte van een ongeval, waarbij elk letselongeval een score van 1 oplevert, een zwaargewond verkeersslachtoffer een score van 3 oplevert, en een dodelijk ongeval een score van 5 oplevert. Op basis van de ongevallencijfers van 2014, 2015 en 2016 stonden er in het voorjaar van 2018 213 locaties op de lijst als ‘gevaarlijk punt’.

Van de 213 zwarte verkeerspunten werden er 32 aangepakt in 2018. Dat het in 18 gevallen ging om de aanpassing van de verkeerslichten en vier keer om de aanpassing van de wegmarkering is opvallend. “Voor 22 van de 32 aangepakte punten moesten er slechts kleine infrastructurele ingrepen gedaan worden. Dan is het vreemd dat er niet meer punten aangepakt konden worden. Zo is er een zwart punt op de A12 in Aartselaar met een prioriteitscijfer van 82 dat niet werd aangepakt in 2018. Dat moet beter kunnen,” vindt Van de Wauwer.

Antwerpen

Op de dynamische lijst van zwarte punten staan er 39 punten op gewestwegen in de stad Antwerpen, waarmee de stad de kroon spant in heel Vlaanderen (bijna 20%). “Van de 32 aangepakte punten liggen er zes in de stad Antwerpen, er wordt dus zeker gewerkt aan de veiligheid van de Antwerpenaar,” zegt Van de Wauwer, “Maar het is schrijnend om te zien dat er op deze 39 punten maar liefst tien punten zijn in categorie 5. Dat betekent dat het zwart punt is onderzocht maar dat er voorlopig geen oplossing is. Meer dan een kwart van de Antwerpse zwarte punten zullen dus onveilig blijven omdat het beleid geen oplossingen vindt. Dat louter doorschuiven naar de werken van Oosterweel is geen oplossing op korte termijn en brengt geen verbetering op punten waar mensen daadwerkelijk verongelukken. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen.”

Zwarte verkeerspunten in de stad en provincie Antwerpen. Afbeelding GVA

Een update van de dynamische lijst met de ongevalscijfers van 2018 wordt verwacht in de komende maanden. Eerder was er al kritiek op de dynamische lijst met zwarte punten omdat de zwarte verkeerspunten terug van de lijst kunnen verdwijnen indien hun score zakt, ook al wordt er geen infrastructurele verbetering aangebracht.

Wil je meer weten over initiatieven van Orry rond mobiliteit? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *