fbpx

Het was een bewogen week in de Vlaamse politiek. Politiek gaat hard. Maar het mag nooit de bedoeling zijn om mensen of partijen te vernederen. Wij met cd&v hebben altijd op de bal gespeeld, niet op de man. Met als doel: de kinderbijslag te indexeren.

Daarvoor had en heeft onze partijvoorzitter Sammy Mahdi onze steun. Daarvoor gingen onze ministers tijdens de onderhandelingen.

Septemberverklaring: trots gestreden voor kinderbijslag

Ik ben dan ook liever een trotste christendemocraat die mee streed voor extra ondersteuning voor onze gezinnen, dan een NVA’er of liberaal die “gewonnen hebben” door een indexering van de kinderbijslag tegen te houden.

Knack vroeg me naar mijn mening over de afgelopen week en de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement:

Ik ben liever de christendemocraat die daarvoor gestreden heeft dan de N-VA’er of de liberaal die zogezegd heeft gewonnen door gezinnen minder kinderbijslag te geven.

Orry Van de Wauwer in Knack.be

CD&V’er Orry Van de Wauwer: ‘Not done hoe Jan Jambon naar ons heeft nagetrapt’

Door Tex Van berlaer voor Knack.be, vrijdag 30 september 2022.

‘Ik ben liever een CD&V’er die gestreden heeft dan een liberaal of N-VA’er die zogezegd heeft gewonnen door gezinnen minder kinderbijslag te geven’, zegt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer.

De Septemberverklaring van Jan Jambon (N-VA) blijft nazinderen. Een dag nadat de Vlaamse minister-president eindelijk zijn akkoord had kunnen voorstellen in het Vlaams Parlement zit vooral de CD&V-fractie nog met gemengde gevoelens.

Onder hen Orry Van de Wauwer, een parlementslid dat op een bepaald moment ostentatief met gekruiste armen toekeek terwijl de andere leden van de meerderheid – onder wie ook enkele van zijn eigen fractie – applaudisseerden voor Jambon. Hij heeft moeite met de manier waarop de N-VA’er alludeerde op de politieke troebelen van de laatste dagen, onder meer door te verwijzen naar ‘uitspraken die beledigend en vernederend waren’.

Orry Van de Wauwer: De manier waarop de minister-president het nodig vond om na te trappen naar mijn voorzitter Sammy Mahdi en mijn partij was not done. Het was geen fraai schouwspel, en dat verontrust mij.

Heeft uw partij dan geen slechte beurt gemaakt?

Van de Wauwer: De politiek in haar geheel heeft geen goede beurt gemaakt. Maar als het gaat om de verruwing van de politiek, mag Jambon zeker naar zijn eigen partij kijken. De manier waarop de meerderheidspartijen met elkaar omgaan, zit niet goed. Wel sta ik achter het merendeel van de Septemberverklaring. Onze ministers Hilde Crevits, Benjamin Dalle en Jo Brouns hebben enorm hard gestreden.

Alleen kregen jullie de koppeling van het Groeipakket – de kinderbijslag – aan de spilindex niet voor elkaar.

Van de Wauwer: Op dat vlak ben ik liever de christendemocraat die daarvoor gestreden heeft dan de N-VA’er of de liberaal die zogezegd heeft gewonnen door gezinnen minder kinderbijslag te geven. Het is ons niet gegund. Nochtans hadden we een eerbaar voorstel waarbij de koppeling op termijn zou worden ingevoerd én waarbij de begroting tegen 2027 in evenwicht zou blijven.

Uw voorzitter heeft de verkeerde strategie gehanteerd.

Van de Wauwer: In de ogen van velen zijn we nu de verliezer omdat we ons belangrijkste punt niet hebben binnengehaald, maar eigenlijk zien we de meeste van onze wensen wel vervuld. Maar goed, ik besef dat de perceptie tegenzit. Zeker omdat de media laten doorschemeren dat onze voorzitter geen steun zou hebben genoten van de Vlaamse fractie.

Er is zelfs sprake van een scheuring binnen de Vlaamse fractie. Onder meer Koen Van den Heuvel zou ermee gedreigd hebben zich los te scheuren van de CD&V, horen wij.

Van de Wauwer: Dat heeft hij nooit gezegd. Koen is een christendemocraat in hart en nieren. De meningen waren op een bepaald moment verdeeld over hoever we konden gaan. Maar de lijn die Mahdi volgde was gezamenlijk afgesproken op de partijraad en op onze fractiedagen. Ook maandag, nadat Jambon zijn Septemberverklaring had moeten uitstellen, heeft onze fractie haar steun betuigd aan Mahdi. Hij beging dus geen persoonlijke fout.

Het mag duidelijk zijn: Hilde Crevits is de echte leider van de CD&V.

Van de Wauwer: (droog) De partijleider is Sammy Mahdi. Hilde Crevits is al vijftien jaar minister in de Vlaamse regering, en zij is enorm capabel.

Kwatongen beweren dat Jambon jullie eigenlijk tegemoet wilde komen, maar dat hij dat niet mocht van zijn voorzitter, Bart De Wever.

Van de Wauwer: Dat zou me niet verbazen. Ik ken Jambon als iemand die moeite doet om compromissen te maken. Op dat vlak heb ik ook respect voor hem als regeringsleider.

Maar toch hebben jullie hem politiek pijn gedaan. En dat terwijl Jambon Wouter Beke (CD&V) nooit heeft laten vallen.

Van de Wauwer: Maar voor ons is dit nooit persoonlijk geweest. We hebben het steeds op de inhoud gespeeld. Het is onbegrijpelijk dat iedere vorm van inkomen of vervangingsuitkering gekoppeld is aan de index, behalve het Groeipakket. En dat in tijden van inflatie van 10 à 12 procent. Gelukkig maar dat er partijen zijn die nog willen vechten voor de ondersteuning van gezinnen.

Lees hier meer over het werk van Orry in het Vlaams Parlement.

Categorieën: Vlaams Parlement

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *